Annalise Convad

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingene

Rogalandskunstneren Annalise Convad gav oss ettermiddagslyset - lyset fra de timene da dagene vender på seg.

Dato: November 2023

Kold dag, Jæren (1970) av Annalise Convad

«Fredagsgløtt fra samlingen»

Kold dag, Jæren, er et oljemaleri i kunstsamlingen av Annalise Convad, fra 1970.

Det sies om Annalise Convad at hun gav oss ettermiddagslyset -lyset fra de timene da dagene vender på seg (Fredrich Koch i boka «Det stille lyset», 1997).

Både hun og ektemannen billedkunstneren Harald Stokkeland, hentet sine estetiske retningslinjer fra Henri Matisse og Paul Cézanne. Convad arbeidet figurativt, med strenge krav til formen. Hun komponerte bildene svært planmessig, med full beherskelse av formelementene. Mot det formale lot hun koloritten spille ut. Også i fargebruken var Convad svært bevisst. Fargen ble ofte brukt til å understreke formale spenninger, inntrykk og følelser.

Annalise Convad (1917-2011) vokste opp i Frederiksberg i Danmark. I 1953, samme år som hun giftet seg med billedkunstneren Harald Stokkeland flyttet hun til Norge. Hun utdannet seg og begynte sin virksomhet som billedkunstner hjemlandet Danmark, og hun debuterte på Kunstnernes Efteraarsudstilling i København 1940.

«For meg betyr oljefargen noe helt spesielt, noe jeg egentlig aldri blir ferdig med, aldri når helt til bunns i. Forsøket på å trenge til bunns i mediet, byr på så vel gleder som skuffelser, men framfor alt krever det tid. Det meste foregår på paletten. Å arbeide på den er nesten som å spille på et instrument, i ustanselig søken etter klangfarger og harmonier. Noen ganger går det bra, andre ganger blir det ille, og da er det bare å starte på nytt, forsøke en annen innfallsvinkel. Skuffelser og feiltrinn må overvinnes. Det forunderlige er at man går aldri trett. Gleden over å kunne ta fatt på ny og på ny er en stimulans i seg selv.» (Annalise Convad)

Maleriet var utstilt på Vestlandsutstillingen i 1970 og ble kjøpt inn til samlingen derfra. Originalarbeidet kan du se utstilt i Haugesund billedgalleri, i andre etasje i Melingbygget. God kunstfornøyelse!

Kilde: Svendsen, Kjell: Annalise Convad i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 14. november 2023 fra https://nkl.snl.no/Annalise_Convad

Annalise Convad (1917-2011), Kold dag, Jæren, 1970, olje på plate, 81 x 100 cm