Rabinovitz_20231017_05

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingene!

I Haugalandmuseet sine samlinger finnes forretningsarkivet etter Moritz Rabinowitz. Noe av arkivet er allerede ordnet, men en del gjenstår. I arbeidet som gjøres finner vi dokumenter som forteller små historier om bedriften M. Rabinowitz AS og Moritz Rabinowitz sin skjebne etter Nazi-tysklands inntog i Haugesund.

Dato: 8.desember 2023

De to papirene vi trekker frem i dag, ligger i billagene under B for Brandt, nærmere bestemt pelsvarehandelen C. Brandt fra Bergen som bedrev konservering av dyreskinn. Det gikk ut et brev 19. april 1941 fra M. Rabinowitz AS til C. Brandt, hvor man ønsket at tingene som var sendt til konservering, skulle fortsette å ligge der i Bergen hos C. Brandt. Under «ærbødigst» hilste man så med at det ikke var meddelt til M.R. som var under tysk kontroll.

Pelsvarehandelen i Bergen kvitterer så med at innholdet i brevet er bemerket. Vi vet ikke hvem som sendte brevet fra M. Rabinowitz AS, men mye kan tyde på at noen ønsket å beholde de verdifulle skinnene og at de ikke skulle bli beslaglagt av den tyske makten. Trolig var skinnene som lå hos pelsvarehandel C. Brandt; Moritz Rabinowitz private eiendeler.