MHB-F.014618

Aktuelt Haugalandmuseet

Fredagsgløtt fra samlingene

I dag, på bittelille julaften, presenterer vi et fotografi av Oscarsgate, tidligere kalt «Parkalléen» i vinterdrakt.

Dato: Desember 2023

Dagens bilde er hentet fra Susanne og Nils Sunds postkortproduksjon. Susanne Sund startet bokhandel i 1899 i Strandgata 158 i Haugesund. I 1909 flyttet hun og mannen, Nils Sund, bokhandelen til Haraldsgata 159 (der Ark ligger i dag). Susanne Sund produserte et stort antall postkort fra distriktet fra rundt 1905. Årstallet betegner starten på postkortenes gullalder. Det var stor vekst i salget av postkort i landet, og antallet fotografer og produsenter økte raskt. Målgruppa var ikke lenger utenlandske turister, men lokalbefolkningen, en overgang som syns på valg av motiv. Det siste daterte postkortet med Susanne som rettighetshaver er fra 1928. Deretter står Nils Sund som rettighetshaver på postkortene.

Fotografiene fra Susanne Sund gir oss ett innblikk i prosessen som ligger bak produksjonen av et postkort. Sammen med fotografiene er det beskjeder til trykkeriet som skulle trykke opp postkortene. Vi finner informasjon som ønsket størrelse, papirkvalitet, farger, endringer på motivet, antall osv. Det er også mange spor etter retusjering av fotografiene, endringer som skulle sørge for et godt salgbart postkort. Postkortene til Susanne Sund kan vi anta at har blitt solgt i Sunds egen bokhandel, og kanskje også i andre butikker.

I årets siste dager og i januar vil vi presentere flere artikler knyttet til det arbeidet vi har gjort med samlingene i år, som en liten julegave til alle fra Haugalandmuseet.

Les mer om bildet her: digitaltmuseum.no: MHB-F.014618

Susanne Sunds fotografier og postkort er tema i en nypublisert artikkel på Digitaltmuseum.no. Artikkelen kan leses her: digitaltmuseum.no: Susanne Sunds postkortproduksjon

Fotografiene og postkortene fra familien Sund katalogiseres og publiseres fortløpende her: Digitaltmuseum.no: Mappe med foto fra familien Sunds postkortproduksjon