Daguerreotypi fra 1857. Bildeid: MHB-F.014592

Aktuelt Karmsund folkemuseum

Fredagsgløtt fra samlingene!

Haugalandmuseet tok nylig imot Haugesunds hittil eldste fotografi. På baksiden av fotografiet står følgende: “Onkel David 1857”. Det har ikke lyktes oss å finne ut hvem David er, og vi tar gjerne imot hjelp! Her er de ledetrådene vi har:

Dato: 14.04.2023

Bildet kommer sannsynligvis fra Christian Olai Heggland (f.1870) og Josefine Serine Heggland (f. Torgersen i 1871). Sistnevnte var søster av skipsrederen Bertha Torgersen. Christian utdannet seg til bokbinder i Haugesund, men var også en ivrig hobbyfotograf. Sammen med kona Josefine, flyttet de til Bergen rundt århundreskiftet, og dermed havnet blant annet dette bildet blant etterkommere i Bergen. Kanskje viser bildet Josefine og Bertha sin onkel eller Christian Olai sin onkel?

Duken David lener seg på er en rekvisitt som har blitt tilskrevet den kjente fotografen Markus Selmer. Han kom fra Stavanger til Bergen som daguerreotypist i 1852. Enten har David latt seg avfotografere i Bergen i 1857, eller så har Markus Selmer tatt med utstyr for portrettfotografering og leid seg et atelier i Haugesund. Selmer tok bilder flere steder, og er en av to sannsynlige fotografer bak Haugesunds tidligere eldste fotografi, som også opprinnelig antas å ha vært et daguerreotypi. Vi har allikevel ikke kilder på at han har tatt portrettfoto på sine reiser.

Bildet er et daguerreotypi, den eldste anvendelige fotograferingsmetoden. Et daguerreotypi er egentlig et negativ, men fremstår som et positiv når man ser rett på den forsølvede kobberplaten. Hvert bilde er unikt uten muligheter for kopiering. Med en eksponeringstid på 60 til 90 sekunder måtte den avbildede sitte helt stille. Til tross for lang eksponeringstid er bildet utrolig skarpt, og man kan fordype seg i ansiktstrekk og detaljer. Kanskje var den første metoden for fotografering også historiens beste?

Link til bildet på Digitalt Museum.

Kilder:

M. T. Fjellestad og M. Heiselberg 2015: The Recurring Table Cloth. Attributing Daguerreotype Portraits from Bergen to Photographer Marcus Selmer.

M. T. Fjellestad og M. Heiselberg 2016: Fotograf Marcus Selmer – fra studio til fiskevær.

Den internasjonale databasen over Daguerreotypier: Daguerreobase.

Daguerreotypi i Store norske leksikon.