GM_ontour_brosjyre_A5_cover.indd

Arrangement Haugesund billedgalleri

Gerhard Munthe. Eventyrlige interiører.

Munthe er kanskje mest kjent som billedkunstner, men den mest originale og betydelige innsats gjorde han innenfor design og interiør. Flere originalverk vises i utstillingen produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Dato: OBS! Siste dag søndag 8. desember 2019!

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sommeråpent 2024 (17.06-11.08): Mandag - Søndag 11-15

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4 (ved Byparken), 5523 Haugesund

Pris: Voksen billett kr. 70, student/honnør kr. 50, Barn under 16 år gratis. Medlemmer i Haugesund kunstforening gratis inngang.

Flere originalverk er med når turneen i Nasjonalmuseets landsdekkende program viser utstillingen Gerhard Munthe. Eventyrlige interiører. Et eksempel er Eventyrstolen (1898), som opprinnelig sto i Eventyrværelset på Holmenkollen Turisthotell. Publikum får også anledning til å prøve seg på veving i utstillingen.

I tillegg til originalverkene, vises en rekke reproduksjoner og fotografier av Munthes viktigste romdekorasjoner, som for eksempel kunstnerens eget hjem Leveld på Lysaker, Strand gård i Numedal samt en animasjon over Munthes omfattende dekorasjoner i Håkonshallen i Bergen. Den viser utsøkte veggmalerier, glassmalerier, portaler, benker med hyndetrekk (putetrekk), et musikkgalleri, og den såkalte Kristina-frisen. Samtidskunstneren Anders Smebye har i tillegg laget en intervensjon med Munthe’s Svømmende Havmenn fra Håkonshallen.

Nasjonal og internasjonal

Munthe var inspirert av japanismen, syntetismen og av art nouveau, men han var først og fremst nasjonal i sin kunst. Han virket på den internasjonale scenen og hadde «et ord og en stemme med i verdenskonserten», som kunsthistorikeren Andreas Aubert uttrykte det. Utstillingen gir et godt innblikk av Munthes fantasirikdom og originalitet som en av de mest radikale art nouveau-kunstnerne i Europa rundt århundreskiftet. Sammen med flere samtidige kunstnere i Europa, banet han veien for den abstrakte og modernistiske kunsten på begynnelsen av 1900-tallet.

Utstillingen, som er i regi av Nasjonalmuseets landsdekkende program, er laget i samarbeid med kuratorene Widar Halén og Jan Kokkin.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss