Brudekrone

Aktuelt Haugalandmuseet

GLIMT 2022

Årets GLIMT tilbud

Dato: 2021

GLIMT  2022

Haugalandmuseet inviterer institusjoner og grupper i skolen med tilrettelagte behov til museumsbesøk. Dette er et gratis pedagogisk tilbud, begrenset i tid og sted. Haugalandmuseet er glad i å få besøk og synes det er kjekt når de besøkende har hatt en fin og lærerik dag hos oss. Vi liker å formidle våre fagområder, våre hus, og historier om både mennesker og natur, og gjenstander og kunst fra ulike tidsperioder. Denne formidlingen kan vi gjøre på flere måter. Med GLIMT har vi valgt formidling der vi legger vekt på sansene og aktivitet.

GLIMT er et tilbud rettet mot barn/ungdommer i forsterka/tilrettelagte avdelinger i skolen og institusjoner/arbeidsteder med varig tilrettelagt arbeid.

Vi har laget et faglig løp der gruppene kan besøke oss gjennom et helt år. For 2022 kan vi tilby fem formidlingsopplegg, som igjen er fordelt på fem av våre avdelinger.

Hvert besøk legges opp til å bli en trigger for sansene: vi skal lytte, se, føle, lukte og smake oss gjennom flere av Haugalandmuseets avdelinger. Med dette håper vi å kunne gi et glimt inn i historien og kunstens verden.

Les gjennom brosjyren og ta kontakt med oss om dere ønsker å ta del i GLIMT.

https://haugalandmuseet.no/wp-content/uploads/2022/03/GLIMT-invitasjon-2022-til-e-post-8-sider.pdf

 

Med vennlig hilsen

Formidlerne ved Haugalandmuseet