dsc_2053-copy

Utstilling Haugesund billedgalleri

Byplansjefene | arkitektur

Hvorfor må byer planlegges og hva synes du er en god by?

Dato: 5. mai - 8. august 2021

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugesund kunstforening gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

Hvorfor er byene slik de er? Hvordan burde de vært? Hva er en bærekraftig by? Hvordan bør fremtidens byer se ut?

Utstillingen er laget med tanke på barn og gir kunnskap om omgivelsene de har rundt seg. Mange ulike faktorer er med på å bestemme hvordan
omgivelsene våre over tid formes og utvikles. Gjennom egenaktivitet får barna oppleve og vurdere flere av elementene som gir en god by å være i.

Refleksjon og kritisk tanke rundt våre bygde omgivelser er viktig og har en sentral plass i samfunnsdiskusjonen. Hensikten med utstillingen er å gi barna forståelse av de ulike faktorene som påvirker hvordan omgivelsene våre formes og utvikles. På denne måten kan de også være en del av
prosessen knyttet til utformingen av sitt eget bomiljø.

Utstillingen er en forenklet by i miniatyr. Barna trer inn i rollen som byplanleggere, og får planlegge og bygge en modell av en by. Gjennom denne leken utfordres tankene de har om våre bygde omgivelser. Hvorfor er byene slik de er? Hvordan burde de vært? Hva er en bærekraftig by? Hvordan bør fremtidens byer se ut?

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og vises i sal 2 i Haugesund billedgalleri

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss