Gry Hege Rinaldo

Utstilling Haugesund billedgalleri

Gry Hege Rinaldo – «The Forest Veil»

Arrangør: Haugesund kunstforening

Dato: 13. november - 13. desember 2020

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen billett kr. 70, Honnør/student billett kr. 50, Barn (under 16 år) gratis

Gry Hege Rinaldo – The Forest Veil – tegning
sal 2

Haugesund kunstforening har den store glede å kunne ønske Gry Hege Rinaldo (f. 1974), fra Hommersåk utenfor Stavanger, velkommen tilbake til Haugesund! Det er gått nesten 20 år siden Rinaldo som nyutdannet kunstner debuterte i kunstforeningen, i 2001. Nå er hun tilbake med tegninger fra de aller siste årenes produksjon.

Gry Hege Rinaldos tidligere arbeider hadde menneskekroppen og psykiske tilstander som tema. Denne gangen er motivene hentet fra skogen og naturen, men de underliggende temaene er fremdeles forankret innen psykologien. I de seneste arbeidene ønsker Rinaldo å få fram en underliggende tilstand av noe skremmende og utrygt.

Ideen er hentet fra og inspirert av Sigmund Freuds (østerriksk nevrolog og psykiater av jødisk herkomst, 1856-1939) teorier om «Des Unheimliche». Begrepet «unheimlich» kan ikke direkte oversettes til et konkret norsk ord. «Unheimlich» relateres til et helt spektrum, som f.eks. noe skremmende, ugjenkjennelig, utrygt, et generelt ubehag, noe mørkt, en anelse eller magefølelse om at noe forferdelig er i ferd med å skje.

«Unheimlich» relateres også til situasjoner hvor det er elementer eller fornemmelser som er kjente og gjenkjennelige, blandet med elementer eller fornemmelser av noe som «stikker» seg ut, noe som ikke hører hjemme iblant det gjenkjennbare. «Jeg ønsker å framkalle et ubehag», sier kunstneren Gry Hege Rinaldo, og finner motiv i skog og natur for å gi uttrykk for og skape følelser og stemninger.

«I mine «The Forest Veil»-tegninger bruker jeg begrepet i en overført betydning. En slags mellomtilstand, hvor både det uhjemlige (des Unheimlich) og limboet er blandet sammen til en uholdbar og utrygg mellomtilstand hvor man aner at noe ikke stemmer, men ikke riktig kan vite hva det er. En slags stillstand hvor man apatisk står fast og ikke kan gjøre annet enn å observere. Fylt opp av en stigende og uklar følelse av usikkerhet, utrygghet og fremmedhet. En situasjon av avmakt og en tilstand som er utenfor ens kontroll.», sier kunstneren.

Tematikken i tvilling-tegningene «Specters of Absence» 1 og 2 kretser rundt teorien og forskningen til André Green (fransk psykoanalytiker, 1927-2012) angående mor-barn-relasjonen eller «The Dead Mother Syndrome». Teorien handler om moren som følelsesmessig er utilgjengelig og emosjonelt død. En mor som på samme tid både er der og ikke er der. Under normale forhold får barnet bekreftelse på seg selv og sine følelser gjennom speilingen fra moren. Gråter det, får det trøst. Ler barnet, møtes det med gjengjeldende latter og smil osv. Barnet får tilfredsstilt sine helt basale og grunnleggende behov, både fysisk og psykisk.

Under unormale forhold hvor disse behovene ikke blir møtt over tid, oppstår det hos barnet en generell, urokkelig og permanent følelse av utrygghet. Speilingen mellom mor og barn er borte, ikke-eksisterende. Barnet er henvist til seg selv, og har blitt forlatt. Hun/han har kun seg selv å referere til, og må speile seg selv, noe som er en umulig situasjon. Barnet har kun seg selv å referere til og blir hjelpeløst. Hun/han er sitt eget speilbilde, et speilbilde av et stort dødt intet – en emosjonell død.

I tegningene til Rinaldo er to identiske jenter sammenføyd. De både er og ikke er hverandres speilbilde. De deler det samme innvendige følelsesmessige svarte hullet. Det sirkulerer gjennom kroppene som en tykk svart galle. Hun/de befinner seg i skogen. De innehar følelsen av at hun/de har gått seg vill for alltid. Hun/de vil aldri finne veien hjem -vil aldri komme hjem- fordi det ikke fantes noe hjem fra begynnelsen av.

I noen av arbeidene sine benytter Gry Hege Rinaldo gullstift, et tegnemedium som har vært i bruk siden 1400-tallet, men som er ferd med å forsvinne. I følge Rinaldo har teknikken et eget uttrykk som en ikke får i grafitt-tegningene. Gullstifttegningen gir et sart uttrykk. Gråskalaen er begrenset så kontrastene og markeringene må være veloverveide under arbeidsprosessen. Tegningene oksiderer og får etter hvert et gyllent skjær, også en egenskap som er unik ved denne teknikken.

Gry Hege Rinaldo er utdannet ved The Slade School of Fine Art, University College of London og ved Kunstskolen i Rogaland. Hun har hatt flere separatutstillinger og en lang rekke kollektivutstillinger. Rinaldo er bla. innkjøpt til Hå Gamle Prestegard, Stavanger kunstmuseum/ Norsk kulturråd, University College London Art Collection og Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri.

 

Haugesund kunstforening på Facebook

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss