Jesus taler til røveren

Utstilling Haugesund billedgalleri

«Korsveien» påskevandring illustrert av Trygve Goa

I faste- og påsketiden er det mange som går sin egen «Korsvei». Vandringene i natur- eller bylandskap er gjerne arrangert av kirker og trossamfunn, som særskilte korsveivandringer eller pilegrimsvandringer. Kanskje du vil gå din egen Korsvei i påsken?

Dato: Fredag 24. mars - Torsdag 20. april 2023

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sommeråpent 2024 (17.06-11.08): Mandag - Søndag 11-15

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, Barn gratis (under 16 år), og gratis for medlemmer i Haugalandmuseets venner og Haugesund kunstforening

Korsveien (2000) av Trygve Goa

14 Korsvei-stasjoner til minne om alle verdens lidende

I faste- og påsketiden er det mange som går sin egen «Korsvei». Vandringene i natur- eller bylandskap er gjerne arrangert av kirker og trossamfunn, som særskilte korsveivandringer eller pilegrimsvandringer.

Så tidlig som på slutten av det 4. århundre gikk bysantinske pilegrimer til Jerusalem og de hellige steder «Korsveien». Korsveien var Jesu vei ut til Golgata, den smertefulle veien kalt Via Dolorosa. Mot slutten av 1200-tallet var det Hellige Landet vanskelig tilgjengelig for kristne, og det oppsto hjemlige korsveier i fastetiden, rundt om i Europa.

I 1731 fastsatte paven antallet såkalte «stasjoner» i Korsveien til 14. Hver stasjon er et stoppested på et bestemt punkt i Jesu lidelseshistorie, og det ble snart vanlig å bruke bilder i forbindelse med andakten. De bedende stopper opp foran bildene og minnes med sorg og takknemlighet Jesu lidelse og død.

I 2000 ble det laget en Korsveivandring, trykket som et lite hefte, til jubileet som markerte årtusenskiftet og 2000 år siden Jesu fødsel. Tanken var at alle som ønsket det kunne gå sin egen Korsvei.

Grafikeren Trygve Goa (1925-2013) fikk oppdraget med å illustrere de 14 stasjonene. Vinteren 1999/2000 laget han en serie med 15 ulike linoleumssnitt, hvorav det ene grafiske bladet utgjør omslagsbildet til det trykte heftet. Selve grafikkserien fikk et opplag på 50. Heftet inneholder også bibelsk tekst og liturgisk sang, og er skrevet av diakon i den katolske kirke Henrik von Achen.

«Korsvei-serien» er en del av Tjørhom-samlingen og kan ses i Haugesund billedgalleri. Et større utvalg av Trygve Goas kunst er også tilgjengelig på Digitaltmuseum.

Kilde: Henrik v. Achen: Krossvegen, 2000, s. 36.

_______________________________________________________________________

Trygve Goa (1925-2013) var en av grunnpilarene i det Haugesundske kunstliv. Han regnes som en av regionens mest betydelige kunstnere og en av landets viktigste linosnittere. Kunstmuseet arbeider for en best mulig dokumentasjon av kunstnerskapet, med hovedvekt på Goas grafiske arbeider. Haugalandmuseet har totalt 132 kunstverk signert Trygve Goa, anskaffet i løpet av årene 1972-2014. 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss