Trykk (1996) av Per Inge Bjørlo

Utstilling Haugesund billedgalleri

Krafttak for kunsten | utstilling

Innkjøp til kunstsamlingen 2020-2021 (utvalg)

Dato: 2. juli - 29. august 2021

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugesund kunstforening gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

KRAFTTAK FOR KUNSTEN – innkjøp i Koronaåret (utvalg)

I 2020 og 2021 fikk Haugalandmuseet, i likhet med 13 andre kunstmuseer i landet, tildelt 3 millioner kroner i ekstraordinære bevilgninger fra Kulturdepartementet. Tilskuddet var øremerket innkjøp av kunst, som et tiltak i møte med virusutbruddet. Midlene kom med noen få føringer; de skulle anvendes på samtidskunst fra nålevende norske kunstnere eller anskaffes gjennom norske visningssteder. Siktemålet var å stimulere til skapende kunstnerisk aktivitet i alle deler av landet. I utstillingen i Kraftsalen og Otto Johannessen-salen viser vi et lite utvalg av de innkjøpte arbeidene.

Haugalandmuseet, avdeling Haugesund billedgalleri forvalter og utvikler en samling av i hovedsak norske historiske og samtidige verk. Samlingens hovedtyngde ligger på verk med tilknytning til Vestlandet fra vår egen tid og de to siste århundrene, men også på nasjonale og internasjonale arbeider innen materialgruppen høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt).

Haugalandmuseet har ikke et stort innkjøpsbudsjett så ekstratilskuddet var svært kjærkomment. Midlene gav anledning til å kjøpe inn verk av kunstnere museet har fulgt med på over lang tid, og som er i tråd med samlingsstrategien.

Museet valgte å tenke bredde og kjøpte inn arbeider av kunstnere og visningssteder fra hele landet, fra nord til sør, øst til vest. Mange av de innkjøpte kunstnerne har tilknytning til Vestlandet, og knytter seg dermed opp til museets overordnete innkjøpsstrategi (2020-2025), eller kunstverkene er innenfor materialgruppen høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt). I tillegg ble det lagt vekt på å kjøpe inn verk som reflekterer samtiden. Museet benyttet også anledningen til å anskaffe kunstneriske medier og materiale det ikke fantes så mye av fra før, f.eks. installasjon, video og performans.

I denne utstillingen viser vi et lite utvalg av de innkjøpte arbeidene. I alt er det kjøpt inn kunst av 11 kvinner og 11 menn, totalt 99 kunstverk. Vi er av den oppfatning at en likelig fordeling av innkjøp av både mannlige og kvinnelige kunstnere, kunstnere med ikke-europeisk opphav og minoritetsbakgrunn viser et tidsmessig riktig bilde av samfunnet vi er en del av. Haugalandmuseet ønsker en representativ samling av kunstnere og kunstverk som speiler tiden vi lever i, noe vi håper og tror vi har fått til med innkjøpene fra Covid-19-midlene. Tiden vil vise om det stemmer.

Innkjøpte kunstnere: Kristin Austreid (Kopervik/Bergen), Idun Baltzersen (Trondheim/Stockholm), Hanne Borchgrevink (Finnskogen), Per Inge Bjørlo (Spjelkavik/Hønefoss), Cathrine Dahl/Ørjan Aas (Sauda/Hønefoss), Julie Ebbing (Trondheim), Hanne Friis (Oslo), Ragna Misvær Grønstad (Bodø), Beatrice Guttormsen (Oslo), Mattias Härenstam (Oslo), Annette Kierulf (Bergen), Caroline Kierulf (Bergen), Herman Mbamba (Namibia/Haugesund), Olav Nygaard (Tysvær), Per Kristian Nygård (Trondheim), Gry Hege Rinaldo (Stavanger), Axel Rios (Chile/Tysvær), David A. Rios (Colombia/ Bergen), Kristen Rønnevik (Haugesund), Sigmund Skard (Sveio), Morten Jensen Vågen (Haugesund/Oslo).

Per Inge Bjørlo: «Trykk», 1996, 9-farget linosnitt, litografi på håndlaget papir, 790 x 850 mm

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss