Et eksempel Foto: Grethe Nygaard/Haugalandmuseet

Arrangement Karmsund folkemuseum

Lappet og klart! Kulturminnedagene 2020

Lære - bruke - bære

Dato: Lørdag 5. september kl. 12:00-15:00

Tidspunkt: Lørdag 5. september kl. 12:00 - 15:00

Sted: Karmsund folkemusem Skåregata 142

Pris: Kr. 50,-

Kulturminnedagene 2020 setter fokus på vår kulturarv i et klima- og miljøperspektiv. Praktisk kunnskap om håndverk, materialer og vedlikehold er viktig for et bærekraftig forbruk. Museenes samlinger rommer gjenstander og kunnskaper som viser oss utviklingen i samfunnet, hvordan folk levde og livnærte seg og hvordan ressursene ble utnyttet. Hvilken kunnskap har vi fått og mistet på veien?  I fremtiden må innfri FNs bærekraftsmål nummer 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon. Vi må sørge for at ressursene og kunnskapen blir brukt på nytt – ikke mistet, glemt eller kastet. Denne lørdagen kan du lære mer om hvordan vi med gamle teknikker kan lage fine bruksgjenstander med få ressurser.

 

Program:

Kl. 13:00 og 14 00
Foredrag v/ konservator Grethe Paulsen Vie: Lappet og klart – bruk og gjenbruk i museets samlinger. Utvalgte gjenstander i tre og tekstil er utstilt i utstillingen «Lappet og klart».

Kl. 12.00 og 13.30
Museumshåndverker Jan Egil Nes demonstrerer hvordan en lager et vegghengt skap, med teknikker som høvling og sinking. Utgangspunktet er en liten dør som ble funnet i et museumshus. Nå skal døren få nytt liv i et nytt skap!

Kl. 12.00. og 13.30:
Spikkeverksted med 13.Haugesund KFUM/K speidergruppe. Aktivitet med påmelding, for barn fra 10 år. Maks 15 deltagere pr. gruppe. Alle deltagerne lager sin egen stekespade og får spikkesertifikat når de er ferdige. Påmelding til post@haugalandmuseet.no innen fredag 4. sept. kl. 16.00

Kl. 12.00 og 13.30
Materialkonservator Elena Santamarina lager eggtempera (eggmaling) og demonstrerer maleteknikk på et skrin og et skap. Eggtempera ble brukt for å dekorere små skrin og andre bruksgjenstander til langt ut på 1900-tallet. Malte skrin fra museets samling stilles ut.

Kl. 12.15 og 13.45
Lær å male med eggmaling i ulike farger på en skjærefjøl. Her kan du også lære å male dine egne initialer og årstall. Familieaktivitet med påmelding. Dette passer både for voksne og barn fra 7 år. Maks 10 deltagere pr. gruppe. Påmelding til post@haugalandmuseet.no innen fredag 4.sept kl. 16.00

Inngang Kulturminnedag kr. 50

Begrenset plass på foredragene, vi oppmoder om å komme tidlig og ta med lapp med navn og tlf.nr.

Les mer https://kulturvern.no/kulturminnedagene/tema2020/

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss