MHB-F_HR_ALB-0156

Aktuelt Haugalandmuseet

Ledig 100% stilling som fotoarkivar i Museumstjenestene i Rogaland

Har du lyst til å jobbe med Rogalands kulturhistoriske fotoarv?

Dato: Søknadsfrist 12. juni 2022

Museumstjenestene i Rogaland tilbyr tjenester til de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland. Tjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene, med fokus på forvaltning av foto, gjenstander og bygninger. Museumstjenestene er finansiert av Rogaland fylkeskommune.

Arbeidsgiver er Haugalandmuseet, med Haugesund som fast arbeidsplass. Stillingen har de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland som sitt arbeidsområde, noe som medfører en del reisevirksomhet. Stillingen inngår i og jobber i et team i Museumstjenestene og inngår i avdeling for samlingsforvaltning i Haugalandmuseet.

Se hele utlysningen her: https://haugalandmuseet.no/ledige-stillinger/