1

Aktuelt Haugalandmuseet

Lyd på flyttefot

Denne uken ble alle de kulturhistoriske lydopptakene fra museene i Rogaland hentet for transport til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Etter ett års samarbeid mellom Museumstjenestene i Rogaland, regionmuseene i Rogaland og Norsk oljemuseum og Ryfylkemuseet kunne endelig 19 kasser flyttes over på lasteplanet for transport til Mo i Rana.

Dato: 2022

I forkant hadde Haugalandmuseet funnet fram, merket og pakket nesten tusen lydopptak fra magasinet. De ulik elydbærerne spenner fra voksruller, datert til 1902,  til minidiscer, datert til 1999.

Bakgrunnen er et storstilt digitaliseringsløft for den norske kulturarven, som skal utføres ved Nasjonalbiblioteket de neste tiårene. Nasjonalbiblioteket har spesialkompetanse og en unik utstyrspark for å digitalisere de fleste formater med bærere av lyd og levende bilde, og det trengs når de skal digitalisere lyden fra Rogaland. Fra museene kommer unike lydopptak gjort på sylinderformede voksruller i 1902, grammofonplater laget av skjellakk, magnetbånd, kassetter og digitale lagringsenheter som minidisc og DAT-kassetter.

Kassene med lydbærere på lasteplanet. Foto: Haugalandmuseet

Lydopptakene inneholder lokal musikk, intervjuer, opptak fra lokale begivenheter og radioprogrammer. Det er knyttet stor spenning til innholdet på mange av lydbærerne. Når museene får digitale filer tilbake starter jobben med å tilgjengeliggjøre opptakene. Her venter mange spennende lytteropplevelser!