Jesus taler til røveren

Aktuelt Haugesund billedgalleri

Månedens høytrykkskunstner – april | Trygve Goa

Gå din egen "Korsvei" i påsken

Dato: april 2021

Korsveien (2000) av Trygve Goa

Månedens høytrykkskunstner – april

Trygve Goa er månedens høytrykkskunstner i april. Vinteren 1999-2000 laget han en serie linosnitt med motiv som omhandler Jesu lidelse og død. Serien består av i alt 15 grafiske blad med tittelen «Korsveien», og ble laget på oppdrag av «Jubileum 2000» Hovedkomiteen for Hordaland og Sogn og Fjordane, i anledning markeringen av 2000 år siden Jesu fødsel og årtusenskiftet. Serien ble trykket i et opplag på 50. Tanken var at «Korsvei»-serien kunne benyttes som illustrasjoner i en hjemlig form for korsvei, en vandring med 14 stasjoner som gjennomgår Jesu lidelseshistorie. Illustrasjonene ble gitt ut i et eget hefte sammen med bibelsk tekst og liturgisk sang.

«Allerede på slutten av det 4. århundre gikk bysantinske pilegrimer til Jerusalem og de hellige steder «Korsveien»; Jesu vei ut til Golgata, den smertefulle vei, «Via Dolorosa». Da det Hellige Land på slutten av 1200-årene ble vanskelig tilgjengelig for de kristne, begynte man i Europa å «gå korsveien» på sine hjemsteder for i fastetiden å minnes Herrens lidelse. Slike andakter ble især fremmet av fransiskanerne og ble snart populære som et uttrykk for folkelig pasjonsfromhet. Hver såkalte «stasjon» er et «stoppested» på et bestemt punkt i Lidelseshistorien. Snart begynte man å bruke bilder i forbindelse med andakten. De bedende stopper opp foran bildet og minnes med sorg og takknemlighet Jesu lidelse og død.

Opprinnelig varierte antallet av slike stasjoner, men i 1731 fastsatte paven antallet til 14. I våre dager har man i Colosseum i Roma bedt en mer økumenisk utgave av Korsveien, der alle 14 stasjoner er bibelske opptrinn.» (Henrik v. Achen: Krossvegen, 2000, s. 36).Det er disse stasjonene som er skildret av Trygve Goa. «Korsvei»-serien er en del av Tjørhom-samlingen i Haugalandmuseet.

Et større utvalg av Trygve Goas kunst er også tilgjengelig på Digitaltmuseum

Trygve Goa (1925-2013) var en av grunnpilarene i det Haugesundske kunstliv. Han regnes som en av regionens mest betydelige kunstnere og en av landets viktigste linosnittere. Kunstmuseet arbeider for en best mulig dokumentasjon av kunstnerskapet, med hovedvekt på Goas grafiske arbeider.

Haugalandmuseet har totalt 132 kunstverk signert Trygve Goa. Arbeidene er anskaffet i løpet av årene 1972-2014. Kunstverkene er innkjøpt av Haugesund Kunstforening og Haugesund billedgalleri, noen er gitt i gave fra private (testamentariske gaver, kunstneren) eller donert (Ola Tjørhom-samlingen). Otto Johannessenfondet har kjøpt inn arbeider i flere omganger og gitt kunstverkene i gave til Haugesund billedgalleri/Haugalandmuseet, første gang i 2000 og siste gang i 2014.

I serien Månedens tresnittkunstner presenterer vi kunstnere representert i Haugalandmuseets samling, som arbeider i teknikken høytrykk (tresnitt, trestikk eller linoleumssnitt).