HBH.001634

Aktuelt Haugesund billedgalleri

Månedens høytrykkskunstner – november | Mouche Thomsen

Modernismens pionerer

Dato: november 2021

Komposisjon (1959) av Mouche Thomsen

Månedens høytrykkskunstner – november

Mouche Thomsen (1918-1984) er månedens høytrykkskunstner i november.

Komposisjon er et fargetresnitt laget i 1959. Hun debuterte med abstrakt, koloristisk maleri i 1949, men gikk utover 1950-tallet over til å male i et mer figurativt formspråk.

I tiåret 1952-62 arbeidet Thomsen spesielt mye med tresnitt. Komposisjon er et tidlig eksempel på en rekke motiv hun skapte utover 1960-tallet, der lett organiske eller uregelmessige formelementer plasseres på en homogen flate. Senere gikk hun over til å lage bilder med et strengt, geometrisert og mer rigid formspråk med skarpt avgrensede, rene fargefelt og striper.

Mouche Thomsen studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) på begynnelsen av 1930-tallet. Hun var en av Kai Fjells svært få elever, uten at det lar seg spore i hennes kunst. Mot slutten av andre verdenskrig, fra 1944 til 1945, var hun elev av Otto Sköld i Stockholm.

Thomsen regnes blant modernismens pionerer i Norge. Kvinnelige kunstnere under modernismen var blant de mest radikale og eksperimentelle i sin samtid. Til tross for dette har de fremdeles en marginal plass i kunsthistorien og i kunstmuseenes samlinger. Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri har dette ene verket av Mouche Thomsen, donert til Tjørhom-samlingen av Ola Tjørhom i 2008.

Kilder: https://www.skmu.no/33-kvinnelige-pionerer/ og  Johnsrud, Even Hebbe: Mouche Thomsen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 10. november 2021 fra https://nkl.snl.no/Mouche_Thomsen

Kunstverket kan du se på Digitaltmuseum

 

 

I serien Månedens tresnittkunstner presenterer vi kunstnere representert i Haugalandmuseets samling, som arbeider i teknikken høytrykk (tresnitt, trestikk eller linoleumssnitt).