1150387_10151516832071642_451668873_n

Arrangement Karmsund folkemuseum

Museumskvarter| Langbuen

Lær noko du ikkje kunne fra før!

Dato: Tirsdag 5. april kl. 12.00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: Gratis

«For veik, for veik er kongens boge»

Då mælte jarlen: «Kva var det Einar, brast bogen din?»
Einar svara: «Ikkje brast bogen, heller heile Noreg or handa di»

De minnest kanskje orda Snorre brukar når han fortel om Einar Tambarskjelvar, Olav Tryggvasson og slaget ved Svolder.

Bogen, Finnboga eller  tvividr, som det er snakk om, er lik den bogen som Jan Egil Ness frå Haugalandmuseet skal fortelje om på Museumskvarteret på Karmsund folkemuseum tysdag 5. april kl. 12.00.

Kva er det som gjer denne bogen spesiell, med tanke på materialval og oppbygging.

Jan Egil har med seg eit utval av bogar og piler, om ein ikkje får prøve dei , så får ein både sjå og kjenne.

Museumskvarteret er et lite foredrag eller en demonstrasjon, og et gratistilbud i lunsjtider en tirsdag i måneden.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss