Påskeliljer

Arrangement Karmsund folkemuseum

Museumskvarter| Påsketradisjonar

Er di påske prega av tradisjoner ?

Dato: 12. mars 2024

Tidspunkt: kl. 12.00

Sted: Skåregata 142,5527 Haugesund

Pris: Gratis

Har de funne fram dei gule lysa – kanskje litt tidlig enno…

Men fastelavnsriset  har vore på plass ei stund ,kjøpt av Sanitetskvinnene eller ei gåve frå eit barnebarn?

Dette er eit teikn på at det snart er påske og noko som mange har eit godt og nært tilhøve til, men er der ein tradisjon?

Påsketradisjoner – kva er no det – har vi det og når blir noko ein tradisjon ?

I Museumskvarteret denne tirsdagen vil Tove Selås tenke litt høgt om påske og tradisjonar.

Museumskvarteret er eit lite foredrag eller kåseri om ulike emne, eim liten pust i bakken og  litt historisk påfyll.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss