thumbnail-3

Arrangement Karmsund folkemuseum

Museumsstafett | Fugl Føniks opp av asken

Vandring langs dampskipskaien i Haugesund

Dato: Torsdag 17. februar 19:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregata 142, 5527 Haugesund

Pris: kr 100,- Billett kjøpes på Ticketco

Da den nye dampskipskaien kom i 1904, ble dette selve symbolet på noe helt nytt i byens historie. Dette sammen med overgangen fra seil- til dampskip gjorde at Haugesund i løpet av noen få år ble forvandla til en moderne norsk kystby, der en kunne ta imot store rutegående damp- og motorskip.

Konservator Grethe Paulsen Vie vil fortelle om utviklinga av kaiområdet i overgangen mellom 1800- og 1900-tallet og endringene dette førte med seg for byen. 

Foto: Den nye kaien i Haugesund i 1905. Flere dampskip er lagt til kai, og passasjerer er på vei til båtene. Bildet er antagelig tatt før det er lagt brostein eller annet fast dekke på kaien. Grus og småstein ligger strødd. Foto: MHB-F_HR_ALB0715, Haugesund Rederiforening/ Haugalandmuseet.

Praktisk informasjon: Vandringen starter på Karmsund folkemuseum. Ved stygt vær avvikles vandringen som et foredrag på Karmsund folkemuseum.

Billett kjøpes på Ticketco. Begrenset antall plasser.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss