MHB.02391_10

Aktuelt Haugalandmuseet

Ny artikkel på Digitalt Museum: Folkekunst i malte skrin

Haugalandmuseet har flere malte gjenstander i sine samlinger. Noen av dem - små skrin med lokk, er hentet fram fra magasinet og undersøkt nærmere. Det er særlig dekoren, rosemalingen på disse skrinene som er undersøkt

Dato: 2022

Folkekunst i malte skrin

De små skrinene ble laget på bestilling og er godt brukt. De dekorative motivene er veldig enkle og fargene er levende. Noen er datert og signert av en av de kjente malerne, Svend Johansen Nodland (1832-1910) fra Førdesfjorden. Men andre skrin mangler en hel del informasjon. De er tidligere registrert i museets samlinger, men ingen har stilt spørsmål om hvilken maling som er brukt.

I artikkelen får vi kjennskap til malingens historie i Europa, og når linoljen ble tatt i bruk som bindemiddel i Europa og Norge: Fra den spede start i middelaladerens kirkekunst og fram til 1800-tallets folkekunst i Nord-Rogaland, der linolje viser seg å har vært en viktig ingrediens i dekormaling. De malte skrinene er vakre å se på, men har også gitt oss verdifull innsikt i hvilke ingredienser Sven Nodland og andre malere trengte for å dekorere trearbeidene sine.

Les hele artikkelen på Digitalt Museum