HBH00415_2i

Aktuelt Haugalandmuseet

Ny artikkel på Digitalt Museum: Hva kan et stilleben fortelle oss om kunstneren og tiden det ble malt i?

Vi presenterer en rekke artikler fra dokumentasjons- og samlingsarbeidet i Haugalandmuseet. Andre artikkel ser nærmere på et maleri av haugesundskunstneren Bjarne Halvorsen

Dato: 2022

Maleriet «Oppstilling med fisk» av Bjarne Halvorsen -hva kan et stilleben fortelle oss om kunstneren og tiden det ble malt i?

Haugalandmuseet har en rikholdig samling og i overkant av 2 500 objekter er kunstverk. I denne artikkelen skal vi se nærmere på maleriet «Oppstilling med fisk» av haugesundskunstneren Bjarne Halvorsen (1896-1948). Kunstverket ble kjøpt inn til museets samling i 1977. Før den tid hadde det vært i privat eie. Bildet er i et middels stort format, 50 cm høyt og 60 cm bredt. Mest sannsynlig ble det ikke laget på oppdrag, men med tanke på salg til et privathjem. Vi vet ikke mye om forhistorien, eller proveniensen til maleriet, men artikkelen gir mer kjennskap til motivet, kunstneren bak verket og tiden det ble malt i.

Artikkelen på Digital Museum: https://digitaltmuseum.no/0211813139905/oppstilling-med-fisk-av-bjarne-halvorsen-hva-kan-et-stilleben-fortelle

«Oppstilling med fisk» av Bjarne Halvorsen (1896-1948)