Karmsund folkemuseum
2019 KF
800px-thumbnail

Aktuelt Karmsund folkemuseum

Nye åpningstider på Karmsund folkemuseum!

Besøk Haugesunds kulturhistoriske museum!

Dato: Fra og med 1. januar 2021

Fra og med 1. januar 2021 har Karmsund folkemuseum fått nye åpningstider!

Tirsdag – Fredag             kl. 11:00-15:00
Lørdag – Søndag              kl. 12:00-15:00

Karmsund folkemuseum er Haugesunds kulturhistoriske museum og har sin hovedavdeling i Haugesund sentrum, i byens eldste meieribygning. Museet har fire faste utstillinger. De to nyeste er «Fra jord til bord», om landbruket på Haugalandet fra 1650-1900, og «Byen som gikk i land», en jubileumsutstilling som sto ferdig til Haugesund bys 150-års jubileum i 2004. De eldste utstillingene er «Sjøfart og fiske» og «Heim og nærmiljø».

Museet formidler både byens og regionens historie. Havet og silda har vært viktig i framveksten og utviklingen av byen, noe som gjenspeiles i flere av utstillingene. Det rike sildefisket, fra 1850-1870, la grunnlaget for sildeeksport til Europa og Haugesunds posisjon som en av Norges største skipsfartsbyer. Kontrasten var stor til regionen rundt, der tradisjonelt sildefiske og landbruk var inntektskilde og hverdag for mange til langt ut på 1900-tallet. Den rike folkekunsten, med stasgjenstander som kister, skap, ridesaler og sendingskorger gir innblikk i et samfunn med rike tradisjoner for håndverk.

I utstillingene kan du også se byens eldste krambod og et klasserom fra 1910. Museet har også skiftende utstillinger og viser lokale filmer.

Karmsund folkemuseum har egen lesekrok med bøker og tidsskrifter. Barna kan kose seg i lekekroken eller gå på skattejakt. Museumsbutikk og enkel kafé.

På Karmsund folkemuseum finner du administrasjonen for Haugalandmuseet. Besøk oss her og på hjemmesiden: www.haugalandmuseet.no

Velkommen!