Dekket på Concordia Faro

Aktuelt Haugalandmuseet

Nytt fra prosjektet «Skipsarkiv i krig og fred»

Haugalandmuseet fortsetter å ordne arkiver – denne gang et arkiv fra rederiet Christian Haaland AS. Arkivet inneholder en stor skipsteknisk del; med tegninger og planer for mange av skipene til Haaland-rederiet.

Dato: mars 2022

I tillegg hører det også med hundrevis av foto som dokumenterer havari og de ulike delene av skipene. Flere ganger dukker det også opp foto som gir en beskrivelse av hverdagslivet om bord, med sjøfolk og deres ulike arbeidsoppgaver.

Arkivet inneholder også en samling av aviser og avisutklipp som omhandler Christian Haaland senior sitt liv og virke, da særlig hans verv som ordfører i Haugesund. De mange bunkene med korrespondanse fra ordførervervet er også beskrivende for denne delen av Christian sitt engasjement. En liten del regnskap og korrespondanse for rederiet er også med i arkivet, både fra Christian Haaland senior og fra hans sønn Thomas Christian Haalands tid «ved roret».

Rederiets skip som er representert i arkivet har et stort tidsspenn; fra tidlig 1900-tallet og helt opp til 1980-tallet. Mange av skipene i Haaland-rederiet ble del av Nortraship- flåten under krigen. De fleste gangene visste ikke skipsrederen hvor i verden skipene befant seg; «men de segler der ute på havet et sted» (tankefull Chr. Haaland, i brev til kamerat under andre verdenskrig).

Dekket på Concordia Faro