Stridsvogn utenfor museumsinngang

Aktuelt Arquebus krigshistorisk museum

Pressemelding | Arquebus krigshistorisk museum

Arquebus krigshistorisk museum tar sikte på å åpne igjen 1. juli 2023

Dato: 26.04.2023

Pressemelding Haugesund 26.04.2023

Arquebus krigshistorisk museum

Museet tar sikte på å åpne igjen 1. juli

Haugalandmuseet avdekket asbest og radioaktiv stråling fra enkeltobjekter i utstillingene og på magasin i vinter. Vi har nå i vår gjennomført prøvetaking og målinger, og i løpet av mai skal radioaktive og asbestholdige objekter behandles og fjernes fra utstillingene. I juni skal flater rengjøres, og det skal tas prøver av støv og luft for å kunne friskmelde museet til 1. juli.

I visshet om at Arquebus krigshistorisk museum er trygt for publikum og ansatte tar Haugalandmuseet sikte på å åpne museet 1. juli.

Arquebus krigshistoriske museum er Haugalandmuseets mest besøkte arena, med et interessert publikum fra flere europeiske land. Museet formidler viktige minner og historier om andre verdenskrig, både lokalt motstandsarbeid, krigshandlinger, jødeforfølgelsen og ikke minst fortellingene om Nortraship og krigsseilere.

Med sentrale gjenstander og arkiver, blant annet radiosenderen etter «Arquebus» (Sverre K. Andersen) og rederiarkivet etter Jacob Odland, vil Arquebus krigshistoriske museum fortsette å være en sentral og viktig arena for forskning og formidling av krig og konsekvensene av krig, både lokalt, i Norge og Europa.

For spørsmål, kontakt Grethe Paulsen Vie, avdelingsleder for kulturhistorie og samling,
mobil 48 15 25 09, gpv@haugalandmuseet.no
eller Mads Ramstad, direktør, mobil 971 75 401, mr@haugalandmuseet.no