MHB-F.001663

Arrangement Karmsund folkemuseum

AVLYST! Skeivt foredrag | Skeiv kjærleik og kjønnsmangfald i (lokal)historia ved historikar Runar Jordåen 

Kulturhistoriske perspektiver på skeiv lokalhistorie

Dato: Søndag 27. mars kl. 13:00

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregata 142, 5527 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugalandmuseets venner gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

Foredraget er dessverre avlyst! Kjøpte billetter refunderes. Vennlig hilsen Haugalandmuseet.

Kva veit me om personar som har elska andre av same kjønn eller brote med kjønnsnormene i norsk historie? Korleis kan denne historia dokumenterast og formidlast i lokalsamfunnet?  

I 2022 markerer me at det er 50 år sidan Straffelovas § 213 blei oppheva. Paragrafen gjorde seksuelle handlingar mellom menn forbode. Skeivt kulturår 2022 er ei nasjonal markering av skeiv historie og kultur som foregår over heile landet. Runar Jordåen er historikar og arbeider på Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Han er medredaktør av boka «Skeiv lokalhistorie. Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser» som kjem seinare i år.  

Billetter kan kjøpes på Ticketco eller i døren. Velkommen til foredrag! 

Fotografi: Haugalandmuseet

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Det markeres over hele landet under paraplyen Skeivt kulturår. Karmsund folkemuseum byr på spennende skeive søndagsforedrag i mars! Søndag 13. mars, søndag 20. mars og søndag 27. mars kl. 13

Inngang kr. 70/50. Gratis inngang for medlemmer i Haugalandmuseets venner

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss