Småbruket Veien i Nedstrand, Tysvær. Bildene er tatt under Museumsvandring på Nedstrand, da var det åpen dag på småbruket.

Arrangement Nedstrand bygdemuseum

Sommarope på husmannsplassen Veien på Nedstrand

Bu og byggeskikk på landet

Dato: Søndag 10.17. 24 . juli kl. 15.00 - 17.00

Sted: Nessavegen 235,5560 Nedstrand

Pris:

Tett opp til Nessavegen på Nedstrand ligg eit våningshus,  ei løe og eit uthus- det er småbruket Veien. Veien  vart i 2002  regulert til bevaring.

Våningshus og løe er typisk for indre Ryfylke i 2 halvdel av 1800 talet.

Veien er open for besøkande i sommar.

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss