nn

Arrangement Karmsund folkemuseum

Søndagsforedrag | Dampskipskaien i Haugesund – en «Fugl Fønix opp av asken»

Det er i år 120 år siden den nye dampskipskaien i Haugesund sto ferdig. Steinkaien som i dag har navnet "Indre kai" - og fremdeles er et knutepunkt i byen. De fleste har et forhold til Indre kai, enten du tar rutebåten til øyene, eller rusler der en seinsommerkveld i august. De færreste er klar over at det var en bybrann som ble utløsende for at byen skulle få en ny og moderne steinkai. 

Dato: Søndag 14. januar kl. 13:00

Sted: Karmsund folkemuseumm Skåregt. 142, 5527 Haugesund

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, barn gratis (under 16 år) og medlemmer i Haugalandmuseets venner

I 1902 regnet man med at Haugesund hadde ca. 2000 anløp av rutedampskip i året eller gjennomsnittlig 5 – 6 anløp pr. døgn. Den økte rutetrafikken krevde bedre kaiforhold i Smedasundet. De to gamle dampskipskaiene, «søre» og «nore» kaien, var ikke lenger gode nok. Siden 1891 hadde det vært snakk om å bygge ny kai. I den forbindelse ble det både i 1892 og 1895 innkjøpt tomter til utvidelse av kaien ved Torget. Men det ble ikke fart i sakene før den store bryggebrannen i 1899.

Den 23. juli 1899, en stille og fin søndag, begynte det å brenne i Thuestad & Wrangells sjøhus på nordsiden av Torget, og ilden spredte seg til tre andre hus på samme side. Siden sprang ilden over Torget og antente så å si alle sjøhusene som lå mellom Torggaten og Kaigaten, pluss et par våningshus. I alt tolv hus strøk med – og nå var grunnen ryddet for ny dampskipskai. Myndighetene tok fatt, momentant og energisk, og aldri er en så stor bysak blitt løst så raskt som i dette tilfelle. Som Østensjø beskriver det i byhistoriens bind 2: «Det var som om ildens hastighet i storbrannen forplantet seg til myndighetene i kaisaken.»

Smedesundet sett mot nordvest i 1911: Forlengelse av kaien under bygging. Fra høyre: Kaigt. 1, der Hotel Metropol lå, Kaigate 2 (to sjøhus i tre), Smedesundet 89, bygget av dampskipsekspeditør Anton, Efjestad, Smedesundet 90, 91, 92 (tidligere Hotel Norge) og 93.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss