MHB-F_HR_ALB-0165

Arrangement Karmsund folkemuseum

Søndagsforedrag | Skipsstevnene fra Gard. Haugesund i vikingtid og middelalder

Velkommen til søndagsforedrag!

Dato: Søndag 21. januar kl. 13:00

Åpningstider: Åpningstider 2024:
01.01-16.06:
Tirsdag-Fredag 11-15 og
Lørdag-Søndag 12-15
(mandager lukket)

17.06-11.08:
Mandag-søndag: 11-15
(sommersesong)

12.08-31.12:
Tirsdag-fredag 11-15
Lørdag-søndag 12-15

Sted: Karmsund folkemuseum, Skåregt. 142, 5527 Haugesund

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, barn gratis (under 16 år) og medlemmer i Haugalandmuseets venner

Velkommen til foredrag ved Håkon Reiersen og Massimiliano Ditta!
Håkon Reiersen er førsteamanuensis ved Arkeologisk museum, UiS og leder forskningsprosjektet «Avaldsnes – Maktens havn». Reiersen innleder med å fortelle om Haugesund i vikingtid og middelalder. I 1925 ble det funnet tre emner til skipsstevner i myra like ved Haraldshaugen på Gard. Stevnene skal i vår dateres, og en antar at disse er fra vikingtid eller tidlig middelalder.
I foredraget vil dette interessante funnet danne utgangspunktet for å se litt på hvilke andre spor en har i Haugesund i vikingtid og middelalder, og hva stevnene fra Gard og lignende funn i regionen kan si om datidens skipsteknologi.
Massimiliano Ditta er doktorgradsstipendiat ved Arkeologisk museum, UiS. Hans prosjekt om skipsdeler fra vikingtiden på Vestlandet undersøker hvordan skip ble bygget på denne tiden og relasjonen mellom skipsbygging og maktsenter.

 

Haugesunds Avis 25. april 1925

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss