Susanne Sund

Aktuelt Haugalandmuseet

Susanne Sunds postkortprodusjon

Vi presenterer en rekke artikler fra dokumentasjons- og samlingsarbeidet i Haugalandmuseet. Neste artikkel ut handler om Susanne Sund og hennes postkortproduksjon i Haugesund på begynnelsen av 1900-tallet.

Dato: 27. desember 2023

Susanne Sunds postkortproduksjon

I 2019 tok Haugalandmuseet imot en samling fotografier og postkort fra Nils Sunds Boktrykkeri AS. Trykkeriet har røtter tilbake til 1907 og fotografiene viste seg å komme fra mange tiår med postkortproduksjon.  I den eldste delen av samlingen, fra perioden 1894-1928 er det mange spor som kan si noe om selve postkortproduksjonen. Denne delen av samlingen kan knyttes til Susanne Sund, Nils Sunds kone og personen bak forkortelsen S. Sund.  I artikkelen undersøker fotoarkivar Madli Hjermann Susanne Sunds rolle som postkortprodusent og bokhandler. Samlingen er også en sjeldent gof kilde til å finne ut mer om selve prosessen frem til trykking av postkort i perioden 1905-1928.

Artikkelen på Digitalt Museum: https://digitaltmuseum.no/0211814159840/susanne-sunds-postkortproduksjon

Fotografi av Mannabergsholmane og Sørhaugøy fyr, nord for Haugesund. Produsent: Susanne Sund. MHB-F.014598:
https://digitaltmuseum.no/0210114139414/mannabergsholmane-og-sorhaugoy-fyr-nord-for-haugesund-en-robat-og-et-dampskip