I årets runde går den største tildelingen til Haugalandmuseet. Museet har over flere år arbeidet særskilt med båtreisende, og er bevilget kr 650 000 til et prosjekt for kartfesting og formidling av romanifolket/taternes kulturminner på Vestlandet.

Tildeling 2020
Les mer om ordningen