Anne Helen Robberstad viser utstillingen "Flokken"

Utstilling Haugesund billedgalleri

Utstilling | Anne Helen Robberstad – Flokken

Arr. Haugesund kunstforening

Dato: 12. januar - 18. februar 2024

Sted: Haugesund billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, barn gratis (under 16 år) og medlemmer i Haugesund kunstforening og Haugalandmuseets venner

Anne Helen Robberstad                                              -Flokken
Sal 1

Anne Helen Robberstad har i mange år arbeidet med temaet sau og ull. Hun har samarbeidet med Jærmuseet om heiaføringen av sau i fjellet (2015-2018), og presentert flere utstillinger om temaet: «Om sauen» (2018-2019) på KINOKINO i Sandnes, og «Den svarte ulla» (2022) som ble vist både på SOFT Galleri i Oslo og på årsutstillingen på Drammen museum.

Robberstad interesser seg for sauen som individ, og for den tilliten den viser oss mennesker. Hun synes det er spennende å utforske den non-verbale kommunikasjonen som oppstår mellom mennesker og dyr, om man tar seg tid. Utstillingen «Flokken» tar utgangspunkt i 36 ullfeller av helårsull, som kunstneren har fått av bonden Asbjørn, fra Figgjo.

Mange sauebønder kaster eller brenner ull fra villsauen GNS. Det er ikke bryet verdt å levere den inn til ullmottak, da en nesten ikke får betalt for den. Ulla, som i utgangspunktet er en ressurs, blir følgelig et miljøproblem.

For bare noen generasjoner siden hadde ulla stor verdi. Den ble benyttet til renning i veven, garn og til toving. I dag snakkes det om å bruke ulla til gjødsel og veidekke. -Hva får dette å si for ullkvaliteten som tidligere ble avlet fram til å bli best mulig? -Hvordan påvirker dette mennesker og sau? Dette er spørsmål kunstneren synes er interessante, utfordrende og viktige å stille, og forsøke å finne svar på – for sauen, menneskene og samfunnet vi lever i.

Anne Helen Robberstad (f. 1970) er født og oppvokst i Haugesund, men bor og arbeider i dag i Stavanger. Hun er utdannet fra kunstakademiet i Trondheim ved Intermedia avdelingen ved NTNU, fakultet for arkitektur, plan og billedkunst.

Les mer om kunstneren her: http://www.annehelenrobberstad.com/

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss