TorilBonsaksenterne-15

Utstilling Haugesund billedgalleri

Utstilling | Toril Bonsaksen

Arr. Haugesund kunstforening

Dato: 7. januar - 6. februar 2022

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugesund kunstforening og Haugalandmuseets venner - gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

Toril Bonsaksen  – Lykka er ein sjeldan fugl

Sal 2

Toril Bonsaksen bruker ofte fenomener fra fugleverden for å illustrere aktuelle temaer som opptar henne. Til utstillingen i Haugesund billedgalleri har hun valgt å jobbe med flyktige terner og solide anker:

Sterna paradisaea

«Terner er en fugl som alltid har fascinert meg. Den er liten, smidig, elegant og forsvarer sitt avkom uten redsel, selv om den mulige «trusselen» er mange ganger større en den selv. Jeg har sett dokumentarer hvor de små ternene jager isbjørner på flukt. Rødnebbternene (Sterna paradisaea) har det lengste nord-sør trekket som er kjent blant alle verdens fuglearter. Enkelte rødnebbterner flyr årlig mellom hekkeområder i Arktis og overvintringsområder langs iskanten i Antarktis. Disse ekstraordinære lange trekkene gjør fuglene årlig, og kan bli opptil 40 000 km langt én vei. I et forskningsprosjekt ble det avdekket at noen av fuglene kunne tilbakelegge mer enn 80 000 km på ett år. Terner er blant de aller siste trekkfuglene som ankommer Norge om våren, og for mange markerer ternenes ankomst starten på sommeren. -Ternen blir symbolet på utferdstrang, dristighet og frihet.»

Bonsaksen har brukt stålvaier for å lage tredimensjonale strektegninger i metall. Hun har hatt et ønske om å forenkle og slik fange fuglenes bevegelser, linjer og personlighet.

Bølger jeg har hørt

«Jeg har laget tre skulpturer hvor jeg har jeg brukt rustne gamle stålanker som jeg har funnet på kysten. Ankrene har jeg gjengstøpt i det edle metallet bronse. Ankeret er et symbol som mange har et forhold til, spesielt på kysten. Ofte blir det et symbol for håp, noe trygt og sikkert i kontrast til det åpne havet. Norges kyst er lunefull og mange steder full av skjær. Når du har ankret opp har du klart deg og er trygg fra naturens uforutsigbare krefter. Titlene på ankerskulpturene har jeg lånt fra Eriks Byes mange viser om havet.»

Både terna og ankeret forteller historier om livet langs kysten, men også universelle historier om utferdstrang, flukt, indre uro, lengsel, håp og tro.

Toril Bonsaksen har en MFA Statens Kunsthøgskole i Oslo, 2008. I 2017 avsluttet hun også et delstudium i kuratorarbeid. Flere av hennes arbeider er kjøpt inn av Nasjonalmuseet for dekorativ kunst og design, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og private samlere. Hun har også utført mange offentlige kunstoppdrag. I 2022 deltar Toril Bonsaksen på Nasjonalmuseets første utstilling i det nye museet «Jeg kaller det kunst».

Toril Bonsaksen: CV

Les mer om Toril Bonsaksen

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss