Solhålå Foto Ana Goncalves
Foto: Haugalandmuseet/Ana Goncalves
Foto: Haugalandmuseet/Ana Goncalves
Foto: Haugalandmuseet/Ana Goncalves
Foto: Haugalandmuseet/Ana Goncalves

Arrangement Haugalandmuseet

Ta en tur til Solhålå i Veavågen, Karmøy

Besøk det unike sjøhusanlegget i Veavågen!

Dato: april-august 2020

Sted: Karmøy fiskerimuseum

Pris: Gratis

Tips til museumstur! Hver fredag framover vil vi anbefale en enkel museumstur til våre kulturhistoriske bygninger. Dagens anbefaling er ein tur forbi Solhålå som ligger sørøst i Veavågen i Karmøy kommune.

Solhålå er et unikt sjøhusanlegg som består av to sjøhus og to naust med båtopptrekk, kaier, murer og stier. Anlegget ligger i en lun vik i et søkk i terrenget. I terrenget går det to steingarder som markerer grensene i øst-vestlig retning.

Sjøhusene står på kanten av en marbakke, en bratt sjøgrunn, slik at store båter kan legge til i nærheten. Det tilhører tre bruk av gården Vea og har vært i bruk som et felleseie, både til arbeid og som samlingssted. I bygdebok for Karmøy, Åkra, er naustmiljøet nevnt: «Det eldste tunet ligg like sørvest for Kalvaberg med kort veg ned til Veavågen der fleire gamle naust framleis vitnar om kva sjøen – fisket og sjøfarten – hadde å seia for Veabuen».
De to naustene som ble bygget først. Vi vet ikke nøyaktig når, men byggeskikken, med steinmurer og saltak, går tilbake til vikingtiden. Trekonstruksjonene i takene er fra siste halvdel av 1800-tallet. I naustene ble båtene lagret når de ikke var i bruk, og det ble drevet sildesalting vinterstid. På 1870-tallet ble anlegget utvidet med to sjøhus. Fiskenæringen ble modernisert og det ble behov for større lagringsplass for redskap. Her ble det også saltet sild. Sjøhusene har stavkonstruksjon med grinder, stavlei og sperr. Denne konstruksjon har røtter til forhistorisk tid.

God tur!

Veibeskrivelse: Fra Karmøy Fiskerimuseum, nordover på Slettavikvegen og Vea Sjoarveg: https://bit.ly/2RKL8r2
Foto: Ana Goncalves/Haugalandmuseet

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss