Ledig 100% vikariat som formidler i Haugesund billedgalleri

Haugalandmuseet AS er konsolidert kunst- og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Museet skal forvalte, formidle, forske og dokumentere fellesskapets hukommelse.

Formidler  100% vikariat

Haugalandmuseet AS er konsolidert kunst- og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Museet skal forvalte, formidle, forske og dokumentere fellesskapets hukommelse.

Det er nå ledig 100% vikarstilling på Haugesund Billedgalleri fra 1. november 2021 til 1. januar 2023 som formidler:

Formidler
Formidler har ansvar for utvikling av formidling rettet mot barn og unge, og kunstinteresserte generelt. Det gjelder spesielt direkteformidling til skoleklasser, barnehager, voksengrupper, familier og andre grupper. Formidler bidrar i utstillings – og utviklingsarbeid og utadrettet virksomhet ved avdelingen. Andre formidlingsoppgaver og forefallende arbeid i forhold til den daglige driften av institusjonen. Formidler har også ansvar for div. informasjonsarbeid, planlegging og gjennomføring av arrangementer ved Haugesund Billedgalleri, og overfor Haugesund kunstforening. Stillingen inngår i formidlerteamet ved Haugalandmuseet.

Kompetansekrav:
Master med kunst og pedagogikk i fagkretsen, og erfaring med musealt formidlingsarbeid. Kunnskap om og erfaring med praktisk arbeid i verksted. Erfaring med planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer. Gode IKT-kunnskaper. Kunnskap om sosiale medier og informasjonsarbeid. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner:
Vi søker en kunnskapsrik, kreativ og entusiastisk formidler som vekker engasjement. Du må kunne arbeide effektivt og strukturert med høy faglig kvalitet, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha evne til å jobbe i team, gode samarbeidsevner, være løsningsorientert og fleksibel. Omgjengelig og med evne til å kommunisere godt med andre mennesker, både i forhold til publikum og kollegaer. Du må kunne håndtere mange arbeidsoppgaver på en gang. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted
Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Lønn etter avtale. Haugalandmuseet er medlem av Virke, og følger Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. De ansatte er innmeldt i offentlig tjenestepensjon.

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes post@haugalandmuseet.no

Søknadsfrist 5. september 2021.

Kontaktperson
Gallerileder Grethe Lunde Øvrebø, tlf. 908 81 665

 

Hjemmeside: https://haugalandmuseet.no

Haugalandmuseet AS er konsolidert kunst- og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Museet skal forvalte, formidle, forske og dokumentere fellesskapets hukommelse.