Nyheter

Wrangellhuset

Sjøhuset på Utsira

Mikal L. Klovnings sjøhus på Utsira var basen for en utstrakt fiskerivirksomhet. Driften var først og fremst knyttet til sildefisket, men også annet fiske som sei, makrell og hummer. Sjøhuset og redskapen som fremdeles er lagret her , viser hvordan fisket foregikk i perioden 1870-1950, med utstyr, redskap og båter til de ulike fiskesesongene. Sjøhuset ble […]

Dokken museum

Like over brua til Hasseløy («Bakarøy») finner du Dokken museum — et grønt tun omgitt av en rekke mindre bygninger som forteller en spennende historie fra gamle Haugesund. Museet representerer en viktig del av bymiljøet i Haugesund under sildetida og viser hvordan folk levde mellom 1850 og 1950. De første husene i Dokken ble reist […]

Hiltahuset på Røvær

Hiltahuset ble bygd som våningshus, men fungerte senere som kårhus. I 1880-årene ble den ene stuen i perioder brukt til skolestue. Læreren var to uker på Røvær og to uker på Hauge. Det finnes ingen papirer på huset, og det har gått i arv fra mor til datter gjennom muntlige avtaler i flere generasjoner. Huset […]

Karmsund folkemuseum

Karmsund folkemuseum er Haugesunds kulturhistoriske museum og har sin hovedavdeling i Haugesund sentrum, i byens eldste meieribygning. Museet har fire faste utstillinger. De to nyeste er «Fra jord til bord», om landbruket på Haugalandet fra 1650-1900, og «Byen som gikk i land», en jubileumsutstilling som sto ferdig til Haugesund bys 150-års jubileum i 2004. De […]

Haugesund billedgalleri

Haugesund billedgalleri er kunstmuseet i regionen og visningsarena for Haugesund kunstforening. Museet har en stor samling norsk kunst fra 1800- til 2000-tallet, og får gjennom fond og legat årlig tilført nye verk. Lokale kunstnere er godt representert. Museet er bygget i tre etapper: 1919, 1978 og 2004. Den eldste bygningen ble oppført som bolighus for […]

Bokn bygdemuseum

I det gamle ungdomshuset på Håland på Vestre Bokn finn du skattkammeret Bokn bygdemuseum. Museet er inndelt etter tema, og viser meir enn 4000 historierike gjenstandar frå mellom 1850 og 1950. Gjennom nøye innreidde soverom, stove og kjøkken får ein eit godt innblikk i det gamle heimelivet på Bokn. Eigne avdelingar vigde til landbruk og […]

Nedstrand bygdemuseum

Nedstrand bygdemuseum består av ei rekke separate utstillingar i og rundt Stranda i Nedstrand. Ved tunet til gamle Stranda skule finn vi museet sitt hovudkontor og fleire spanande utstillingar sett saman frå lokale samlingar. På sjølve tunet er bygd eit lite amfi som vert nytta til forteljingar, foredrag og konsertar på fine solskinnsdagar, og i […]

Vindafjordmuseet

Velkomen til sommarope museum i juli! Ope torsdagar og sundagar kl. 12:00-16:00. Husa på tunet har QR kode der du kan lese om historikken til bygningane våre.

Arquebus krigshistorisk museum

Arquebus krigshistorisk museum i Tysvær har mange og varierte utstillinger som forteller om okkupasjonen av Norge i 1940-45. Hovedvekten er på krigshandlingene i Nord-Rogaland og Sunnhordland, handelsflåtens rolle i krigen, hjemmefronten og dagliglivet i krigsårene. Den nyeste utstillingen, «Der Untergang», viser den allierte seieren i Europa og det tyske nederlaget i Berlin i 1945. Museet […]