Bygningene i Dokken

Miljømuseet Dokken på Hasseløy er den største friluftsavdelingen til Karmsund folkemuseum. I skoleferien er museet betjent alle dager unntatt lørdag. Om vinteren er husene stengt, men uteområdet er fint rekreasjonsområde.

Dokken

Området hvor Dokken museum ligger i dag har vært bebodd siden tidlig på 1800-tallet. Noen av bygningene ble flyttet hit fra andre steder i distriktet, mens andre ble bygget på stedet. Museet har utvidet bebyggelsen med nyoppførte og tilflyttede hus der opprinnelige bygninger er revet. Størst av disse er båthuset som rommer museets båtsamling.

Her følger en oversikt over byggene som utgjør Dokken i dag:

Informasjonen

I informasjonsbygget finner du resepsjon med salg av billetter og butikkvarer, en enkel kafé og en liten sjøfartsutstilling. Her finner du våre museumsverter som tar deg med på omvisning i husene. Tilknyttet bygget er også flere undervisningsrom som brukes til filmvisning, skoleaktiviteter og foredrag.

På ytterveggen til informasjonsbygget henger en minneplate etter båtbygger John Hauge (1851-1929) som drev skipsverft ved Dokken fra 1870 og utover 1900-tallet.

Ferkingstadhuset

Ferkingstadhuset og det tilhørende naustet var de første bygningene som ble bygget nytt (dvs. ikke flyttet) i Dokken-området, omkring 1830 i sørenden av et skjær midt i sundet. Skjæret var forbundet med Hasseløy med en molo som gikk gjennom svalgangen på naustet. Den langgrunne bukten og stranden ble etterhvert fylt ut, blant annet for å gi tomt for Haugeverven (verftet til John Hauge).

Ferkingstadhuset representerer den eldste typen sjøhus og anses som hovedattraksjonen i Dokken. Det ligger med langsiden mot sjøen, og har salteri nede og bolig i overetasjen. Huset har sjøhusloft med full utrustning til fisker, bøkkerverksted, strykeri og rom for overnatting på loftet. Senere ble det vanlig å bygge sjøhus for seg og eget bolighus i tilknytning til dette. Sjøhusene ble også bygd med gavlen mot sjøen.

Båthuset

Båthuset er bygget på tomten etter ett av sjøhusene som ble revet for å gi plass til ny bro, og huser museets båtsamling. For tiden er det stilt ut 10 forskjellige båter, med alt fra lystbåt og kapproingsbåt til større fiskebåter med seil. Huset har også demonstrasjonsverksted for bøkker med grue, og en bakerovn som benyttes til kurs og på aktivitetsdager.

Losahuset

Losahuset ble flyttet til byen fra Tysvær i 1850-årene av en losfamilie. Bonden på Hasseløy ville ikke selge dyrkbar jord og hadde lite praktisk nytte av strandkanten, og huset ble derfor plassert like i strandkanten. Dette gjorde veien kort for losen til båt og utfart.

Før var det vanlig å flytte hus. Losahuset ble bygget med trenagler – ikke spiker – i konstruksjonene. Det var derfor lett å plukke delene fra hverandre. Den forseggjorte portalen på østsiden har aldri hatt trapp eller dørklinke der huset ligger nå. Stue og kammers-seksjonen i Losahuset er laftet. Kjøkkenseksjonen er av en eldre konstruksjonstype, et såkalt «grindbygg«. I Losahuset er den gamle grua bevart. Innredningen med utstyr og møbler er preget av tiden omkring 1. verdenskrig (1914-18).

Også på loftet er det grue og store åpne rom. Her leide man ut rom i sildesesongen om vinteren til tilreisende sildearbeidere. Opptil 20 personer ”lå på flatseng” (underlag av halm) i rommet over stuen og i sidekammerset og stelte seg mat på gruen i forrommet.

Stavahuset

Stavahuset er det minste og enkleste huset og ble flyttet fra Staua i Førresfjorden. Tømmeret i stuen og lafteknutene tyder på at den delen av huset kan være fra 1700-tallet. Huset har en tømret stue i bredden på huset, og kjøkken, kammers og gang i grindbygg. Huset viser tegn på at det i perioder har bodd to familier nede og en på loftet. I dag er huset innredet slik en familie kunne ha det som nettopp hadde flyttet til byen rundt 1860.

Blixhavnhuset

Blixhavnhuset ble bygget av skipsreder Anders Rasmussen Blixhavn mellom 1862 og 1864. Planløsningen er slik at det lett kunne bo to eller flere husstander i huset. I 1865 bodde 11 personer her. I 1926 var tallet på beboere hele 17. I Blixhavnhuset er planløsningen som i Losahuset, men med to leiligheter i hovedetasjen.

Leiligheten mot nord viser en typisk bosituasjon i et eldre hus i 1950-årene. I den andre leiligheten illustrerer fotoutstillingen ”Livet mellom husene” hvordan livet kunne arte seg i hverdag og fest i Dokken. Her er også mange by- og havnebilder.

Museet overtok Blixhavnhuset rundt 1990. Vinduene ble restaurert og entréveggene i gangen fjernet. Huset ble pusset opp og fargesatt stort sett slik det var fra 1950 og utover.

Butikkbygningen

Butikkbygningen er ny og er oppført som en miljøutstilling. Både bygning og innredning er i sveitserstil. Innredningen er fra Central Kolonial, som var i drift til 1985. Central Kolonial var også kjent som «kaffeforretningen i Sørhauggaten», og rommer derfor bl.a. en stor elektrisk kaffemaskin. Butikken er ellers innredet med varer og inventar som skal illustrere en kolonialhandel fra etterkrigstiden. Museet tar fortsatt i mot varer som kan passe inn.

Bedehuset Zion

Bedehuset Zion i Brogt. 13c ble bygget i 1904 ved ferjeleiet på Salhus like ved Karmsundbrua. Huset ble flyttet fra Norheim uten å rives i 1994. Zion er bygget
med sveitserformer som var vanlig midt på 1890-tallet. Bedehuset ble oppført av Norheim skolekrets, og bygden eide huset. Huset har en stor sal, et kammers samt kjøkken på loftet.

På den nye tomten ble huset utstyrt med moderne kjøkken og vannklosett i kjelleren. Huset fungerer som møte- og forsamlingssal i Dokken.

Hageanlegget

Hagen ligger på gårdsplassarealet til et hus som ble revet da den nye broen ble bygget på 1950-tallet. Den er konstruert inn i Dokken for å illustrere alminnelige trekk i lokal hagehistorie på slutten av 1900-tallet. Hagen er påvirket av engelsk parkstil. Man går inn i hagen og beveger seg mot et mål, sitteplassen i det
sørøstre hjørnet. Man beveger seg gjennom et landskap av vegetasjon og opplever de ulike planteslagene på veien. Samtidig utgjør hagen et lukket rom omgitt av stakitt. Plantene i ytterkanten avgrenser og fyller yttersonen. Det ovale feltet i midten med lave ensartede planter utgjør rommets sentrum.

I butikken kan du låne kart over plantene i hagen.