Atlantic Footprints – Thomas Kilpper

Et monumentalt tresnitt skåret inn i kunstmuseets gulv!

ATLANTIC FOOTPRINTS              GRAFIKKSALEN

THOMAS KILPPER
sammen med: Elise Alleè, Emma Brown, Nicolai Diesen, Anna Kristin Ferking, Paul Fox,Anthony Morton og Yi Yang fra Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design.

Thomas Kilpper (f. 1956) har siden midten av 90-tallet utforsket muligheter for stedsspesifikke og sosialt engasjerte intervensjoner i det offentlige rom. Arbeidene tar ofte utgangspunkt i en bygning eller et sted hvor viktige, historiske hendelser har utspilt seg. Arbeidene tar form av installasjoner i forskjellige materialer, som treverk, betong, funnet materiale, planter, og kanskje mest iøynefallende, enorme tresnitt skåret rett i gulvet.

Kilpper er blitt internasjonalt kjent hovedsakelig for sine monumentale motiv skåret direkte i gulvflaten. I noen av prosjektene har arbeidet med å grave fram stedets historie og å dekke det meste av fasadene med trykk, pågått over ett år. Lik en tatovering skriver han seg selv og aktuelle historier inn i «bygningshuden». Motivene overfører han til papir eller lerret, og avtrykkene monteres på vegg og i tak, både innen- og utendørs. Kilpper overskrider tradisjonelle forestillinger om museet/galleriet som enerådende rom for visning av kunst. Han samarbeider ofte tett med lokalbefolkning og sosiale grupperinger aktuelle for det enkelte prosjekt. Kilpper er professor i kunst ved Institutt for kunst (KMD, UiB) ved Universitetet i Bergen.

Tresnitt, trestikk og linoleumssnitt (dvs. høytrykk) er et av satsingsområdene til kunstmuseet Haugesund Billedgalleri. Museet har gjennom mange år bygget opp en omfattende samling av nasjonale og internasjonale høytrykk. Utstillingsprosjektet i Haugesund Billedgalleri vil forsøke å forholde seg til museets samling, men også til sosiale problemstillinger i Haugesund, Haugalandet, Norge og globalt.

Kilpper utvikler prosjektet i samarbeid med en gruppe kunststudenter i Bergen. Resultatet vises i Grafikksalen og i Kraftsalen. Hovedverket, utskjæringen i tregulvet, vil bli en permanent installasjon i Grafikksalen i Haugesund Billedgalleri.

Prosjektet er en oppfølger av Kilppers tidligere stedsspesifikke verk i Nasjonalgalleriet, Oslo (2015) og Ministeriet for statlig sikkerhet i DDR, Berlin (2009). Kunstverket er Kilppers første permanente installasjon i Nord-Europa.

En hjertelig takk til våre dyktige samarbeidspartnere: Byggmesterkompaniet v/ Jarle Ræstad, Parkettmannen, Tekstilhuset E. Jacobsen, Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design

Fotodokumentasjon: Haugesund Billedgalleri/Gunvor Saltvik