Krigshistorisk samling

Arquebus krigshistorisk museum i Tysvær huser en av landets største krigshistoriske samlinger. Samlingen har fokus på historien under andre verdenskrig, med et lokalt utgangspunkt og med gjenstander fra okkupasjonshistorien, forsvarshistorien og det sivile samfunn. Haugalandmuseets samlinger omfatter også arkivmateriale, trykksaker, aviser, bøker og fotografier; en del av disse samlingene kan knyttes til Nortraship, Milorg, Hæren og Marinen.

Haugalandmuseet sitter på en imponerende samling av krigshistorisk materiale knyttet til andre verdenskrig — en krig som fremdeles, mer enn 70 år senere, preger vår kultur og nasjonale identitet. På Arquebus krigshistorisk museum kan vi lære om den kampen motstandsbevegelsen stod overfor, og om viktigheten av nettopp denne motstanden. Museet har som mål å være en undervisningsplattform som videreformidler og bevarer det lokale perspektivet på denne mørke siden av historien.

I utstillingene finnes alt fra håndvåpen, stridsvogner og artillerienheter, til radiosamband benyttet av motstandsbevegelsen og dagligdagse gjenstander brukt i den sivile hverdagen.

Høydepunkter fra samlingen

Tyske og sovjetiske soldater oppstilt ved et forsvarsverk. Installasjon.
Sovjetiske soldater og stridsvogner har overmannet den tyske stillingen ved Riksdagsbygningen.

Der Untergang er en tematisk utstilling som forteller om de alliertes seier i Europa. Den skildrer kaoset som herjet under slaget om nazistenes hovedstad mot slutten av andre verdenskrig. Hovedinstallasjonen viser en scene fra det tyske nederlaget i Berlin, mai 1945. En tysk stilling ved Riksdagsbygningen har blitt overmannet av sovjetiske styrker under ledelse av marskalk Georgij Zjukov. Blant byens ruiner kan vi se to russiske stridsvogner, omgitt av tyske og sovjetiske soldater med tidsriktige uniformer, våpen og andre gjenstander fra denne perioden. Slaget om Berlin markerte slutten på andre verdenskrig i Europa.

Utstillingen er satt opp bak glassvegger inne i Arquebus krigshistorisk museum.

Sykkel og bil parkert foran hus i innendørs gate i Arquebus krigshistorisk museum.
Utdrag fra bymiljø under andre verdenskrig. Innendørs gate i Arquebus krigshistorisk museum.

Hverdagen under okkupasjonstiden er bl.a. skildret i form av en typisk haugesundsgate fra begynnelsen av andre verdenskrig. Denne er satt opp inne på Arquebus krigshistoriske museum. Gaten viser kjøretøyer, gjenstander og arkitektur som var vanlig å finne i Haugesund på den tiden. Utstillingen har til formål å gi oss en opplevelse av den «normale» hverdagen under okkupasjonen, som en kontrast til hva man ellers gjerne assosierer med krigen. Barn leker langs gaten, arbeidere utfører sine daglige gjøremål, og med unntak av tilstedeværelsen av noen få tyske soldater er det lite som antyder at det her er snakk om en scene fra krigen. Her kan man spasere gjennom gaten og få et bedre inntrykk av hvordan folk flest levde i distriktet mellom 1940 og 1945.

Hjemmelaget radio i treboks, med tilhørende kabler og hodetelefoner.
Hjemmelaget radiosender og mottaker med hodetelefoner.

Bilder fra samlingen gjøres tilgjengelig for publikum via nettsiden digitaltmuseum.no. Arquebus krigshistorisk museum har en egen database på nettstedet. Denne er underordnet Haugalandmuseets hovedsamling. Her kan man søke på gjenstander, bilder, personer, m.m. Databasen inkluderer bl.a. en imponerende samling radio- og sambandsutstyr som ble brukt av den lokale motstandsbevegelsen under andre verdenskrig.

digitaltmuseum.org/owners/ARQ

 

Forside på årbok. Illustrasjon i hvitt på svart.
Forsiden av årboken Haugalendingen 2007-2008. Linosnitt «Flyktninger» av Trygve Goa, 1952.

Haugalandmuseets årbøker inneholder mye historie og kunnskap, deriblant artikler om lokal krigshistorie. Årboken Haugalendingen 2007-2008 er i sin helhet dedikert til artikler som omhandler Haugalandets krigshistorie. Tekstene omhandler bl.a. okkupasjonstiden, og inkluderer førstehåndsberetninger og minner fra Haugalandet under andre verdenskrig. Flere av artiklene tar imidlertid for seg andre tidsperioder som har vært preget av krig og uro.

Årbokartiklene er skrevet av dyktige, kunnskapsrike skribenter, og har stor verdi for lokalhistoriske studier og forskningsarbeid. De fleste artiklene er gjort tilgjengelige digitalt, og kan leses enkeltvis på vår årbokside.