Krigshistorisk samling

Arquebus krigshistorisk museum sine samlinger er varierte og omfatter gjenstander fra okkupasjonshistorien, forsvarshistorien og det sivile samfunn. Museets samlinger omfatter også arkivmateriale, trykksaker, aviser, bøker og fotografier. En del av samlingene kan knyttes til Nortraship, Milorg, Hæren og Marinen.

Krig representerer mørke kapitler i menneskehetens historie. Det er likevel viktig at denne delen av historien dokumenteres og formidles på en god måte, slik at vi kan lære av den. Ved å forstå hva krig er, forstår vi samtidig verdien av å kjempe for å unngå at det skjer igjen. Haugalandmuseet sitter på en av landets mest omfattende samlinger av krigshistorisk materiale knyttet til andre verdenskrig — en krig som fremdeles, mer enn 70 år senere, gjør dype inntrykk i vår kultur og identitet. På Arquebus krigshistorisk museum finner du alt fra stridsvogner og artillerienheter, til radiosamband benyttet av motstandsbevegelsen, til dagligdagse gjenstander brukt i den sivile hverdagen.

Høydepunkter fra samlingen

Tysk offiser og menig oppstilt ved et forsvarsverk.Der Untergang er en tematisk utstilling som forteller om det tyske nederlaget i Berlin i 1945. Utstillingen viser klær og gjenstander brukt av tyskerne i perioden. Miljøinstallasjoner skildrer forskjellige situasjoner knyttet til nazistenes fall i kampen mot de allierte.

Sykkel og bil parkert foran hus i innendørs gate i Arquebus krigshistorisk museum.Det sivile liv under 2. verdenskrig er skildret i en egen utstilling. Den omfatter bl.a. en innendørs gate dekorert med lokale sivile gjenstander fra okkupasjonstiden. Her kan man spasere gjennom gaten og få et bedre inntrykk av hvordan folk flest levde i distriktet mellom 1940 og 1945.