Årbøker

Siden grunnleggelsen av Museet i Haugesund i 1925 har en viktig del av formidlingsarbeidet omfattet forsknings- og historieartikler tilknyttet Haugalandet. Disse har blitt publisert i årbøker utgitt med varierende hyppighet. Siden 2006 har regionmuseet utgitt årboken "Haugalendingen" annethvert år. Siste utgave er Haugalendingen 2017-2018, med undertittelen "Møtesteder". Denne og tidligere utgaver fås kjøpt i museumsbutikken til Karmsund Folkemuseum,


Alle dokumentene er søkbare pdf-filer, med mulighet for å markere tekst. Vær imidlertid oppmerksom på at mange av de eldre dokumentene er av varierende kvalitet, og at skanningen kan inneholde feil og svakheter. Dette kan påvirke søkeresultatet, og eventuell kopiert tekst bør leses gjennom og renskrives før bruk.

Vå siste årbok:

Årbok for Haugalandmuseene 2017-2018 – Haugalendingen

Tidligere årbøker:

Museet i Haugesund 1925-1935

Haugesund museum Årshefte 1935 – 1945

Haugesund museum Årshefte 1945 – 1950

Årbok for Karmsund Årshefte 1951-1955

Årbok for Karmsund Årshefte 1956-1960

Årbok for Karmsund Årshefte 1961-1965

Årbok for Karmsund Årshefte 1966-1976

Årbok for Karmsund 1977-1983

<h3id=»1984-1986″>Årbok for Karmsund 1984-1986

Årbok for Karmsund 1987-1992

Årbok for Karmsund 1993-1994

Årbok for Karmsund 1995-1996

Årbok for Karmsund 1997-1998

Årbok for Karmsund 1999-2000

Årbok for Karmsund 2001-2002

Årbok for Karmsund 2003-2004 – Haugesund 150 år

Årbok for Haugalandmuseene 2005-2006 – Haugalendingen

Årbok for Haugalandmuseene 2007-2008 – Haugalendingen

Årbok for Haugalandmuseene 2009-2010 – Haugalendingen

Årbok for Haugalandmuseene 2017-2018 – Haugalendingen