Kirke

Skåre kirke, sett forfra. Tegning.
Skåre kirke er Haugesunds eldste nåværende kirke, og brukes i dag som kulturkirke. Det vil si at det arrangeres konserter og andre kulturarrangement i kirken.

Haugesund hørte til Torvastad og Skåre prestegjeld[ ? ]. Stedet hadde ikke egen kirke, så Haugesund måtte dele både kirke og prest med de andre bygdene i prestegjeldet. Formannskapet[ ? ] skrev til regjeringen og ba om en hjelpeprest. De mente menneskene trengte å lære mer om Gud (mer kristelig tidsfordriv).

På Hauge stod en gammel trekirke fra 1626, den var nå blitt for liten. Den gamle kirken ble revet, og en ny og større kirke ble bygget på samme sted. Den nye kirken, Skåre kirke, stod ferdig i 1858. Haugesund kommune og nabobygden Skåre i Torvastad (senere Skåre kommune) eide hver sin halvdel av kirken.

Den gamle trekirken på Hauge, anno 1626. Tegning.
Den gamle trekirken på Hauge. Denne ble revet da man begynte å bygge Skåre kirke i 1856.

Mange hadde gitt pengegaver til byggingen, og som takk fikk de faste plasser i kirken etter størrelsen på gaven. Andre kjøpte seg «fine» sitteplasser. De dårligste plassene fikk de fattige gratis.

Forskjellen mellom fattig og rik gikk ikke bare på sitteplassene i kirken, men viste seg også når en døde. Dersom en ønsket begravelse fra kirken med ringing fra den store kirkeklokken og brennende lys på alteret, måtte man betale ekstra. Ville man ha et jernkors eller en steinstøtte på graven, kostet også det penger. Et trekors var gratis.

På toppen av Torggata finner vi Vår Frelsers kirke. Denne store, røde murkirken har blitt et viktig symbol for Haugesund. Vår Frelsers kirke stod ferdigbygget i 1901, og var tegnet av byarkitekten Einar Halleland.

Ord og uttrykk

Prestegjeld er et geografisk område hvor en prest hadde ansvar for gudstjenestene og andre kirkelige handlinger.
Formannskapet er et råd som består av medlemmer av bystyret. Det er bystyret selv som velger hvem som skal være med i formannskapet.

Oppgaver

Spørsmål til teksten

  1. Hvor stod den første kirken i Haugesund, og hva heter den kirken som står på stedet i dag?
  2. På hvilke måter kunne det svare seg å gi penger og gaver til kirken?
  3. Hvor står Vår Frelsers kirke?