Haraldsstøtta

Gamle Haugesund > En ny tid > Haraldsstøtta

Kong Harald av Norge

Viking sovende foran Haraldshaugen. Komisk tegning.
Haraldsstøtten ble reist der hvor man trodde Harald Hårfagre ble hauglagt. Dette har senere vist seg at sannsynligvis ikke stemmer.

Det var en gang en konge som het Harald Hårfagre. Han bestemte seg for å samle Norge til ett rike, men først måtte han vinne over alle småkongene som styrte rundt om i landet.

Han samlet en stor hær og gikk til krig. Det store, avgjørende slaget ble kjempet i Hafrsfjord utenfor Stavanger, i 872. Harald vant og var dermed konge i Norge.

I Haugesund finnes mange navn til minne om Kong Harald. Bare hør:

 • Haraldsgata
 • Haraldshallen
 • Haraldsvang
 • Haraldsloftet
 • Haraldstunet
 • Haraldshaugen campingplass

Harald bodde ofte på kongsgården Avaldsnes, og da han døde sies det at han ble hauglagt[ ? ] her på Gard i Haugesund.

 

18. juli 1872

Avduking av Haraldshaugen. Tegning av Anders Færvåg.
Haraldsstøtta ble avduket i 1872. Dette var en stor begivenhet i Haugesunds historie.

Haugesunderne ønsket å lage et monument[ ? ] til minne om samlingen av landet til ett rike. Penger ble samlet inn både her og ellers i landet til et riksmonument. 18. juli 1872 ble riksmonumentet Haraldsstøtta på Haraldshaugen avduket av prins Oscar. Da var det 1000 år siden Harald Hårfagre samlet landet til ett rike.

Feiringen startet med salutt klokken 6 om morgenen. En hel flåte av dampskip og seilskuter pyntet med flagg kom seilende inn på havna med folk som ville være med på feiringen.

Byen stod klar til å ta imot alle de fine gjestene. Hus og gater var pyntet med flagg og lenker av blomster og blad. Det sies at byen hadde besøk av 20.000 mennesker, og det ble skrevet om byen i alle landets aviser. Referat fra festen kunne man lese i både engelske, svenske og danske aviser. Haugesund ble plutselig berømt.

Ord og uttrykk

Å hauglegge betyr å legge eller begrave noen i en gravhaug.
Et monument er et minnesmerke, ofte i form av en skulptur eller statue.

Oppgaver

1) Monumenter

Haraldsstøtta er et stort monument til minne om Norges første konge, Harald Hårfagre. Vet du om andre monumenter i Norge eller rundt om i verden? Hva representerer de og hvordan ser de ut? Tegn ett eller flere monumenter som du kjenner til. Skriv noen faktasetninger om hvert av dem. Bruk gjerne Book Creator eller tilsvarende, eller lag tankekart til hver tegning.

Hvis du skulle laget et monument, hvem eller hva ville du laget monumentet til minne om? Hvordan skulle det sett ut? Tegn ditt eget monument.

2) Konger og prinser

I 872 samlet Harald Hårfagre Norge til ett rike, og ble Kong Harald I av Norge. 1000 år senere ble Haraldsstøtta avduket av en prins som het Oscar. Prins Oscar ble konge litt senere samme året, altså i 1872. Hvor var Oscar konge?

Kong Oscar hadde to etterfølgere. Disse var Kong Håkon og Kong Gustav.

 • Hvorfor ble det to konger?
 • Hvor var de konger?
 • Hvilken sammenheng tenker du det kan være mellom alle disse kongene og Haraldsstøtta?

3) Spørsmål til teksten

 1. Hvem var Harald Hårfagre?
 2. Hvor lenge er det siden Haraldsstøtta ble avduket?
 3. Haraldsstøtta blir kalt et «riksmonument». Hva tror du det betyr?
 4. Omtrent hvor mange mennesker kom til Haugesund for å ta del i feiringen av Haraldsstøtta 18. juli 1872?