Del 3: En ny tid

Forandringer i byhistorien.

Gamle Haugesund > En ny tid
Under sildefisket brukte man oftest en type skute som heter jakt. Senere kom både bark og brigg, skonnert og fullrigger.

Den mest berømte av skipsbyggerne var John Hauge, som bare var 19 år da han ledet byggingen av sin første seilskute.

En skipsreder er en som eier skip og tjener penger på å frakte varer over havet. Historien om Haugesund er også historien om noen av Norges største skipsredere.

Etterhvert som byen vokste, oppstod et marked for allslags forskjellige håndverkere og handelsmenn. I sentrum var det tett med butikker og verksteder.

Fire dager i året var det markedsdager i Haugesund. De ble kalt «prikkedager», og foregikk på faste datoer hvert år.

18. juli 1872 ble Haraldsstøtta på Gard i Haugesund avduket. Dette var en stor begivenhet i Haugesunds historie, og mer enn 20,000 mennesker besøkte byen for å ta del i festen.