IMG_4536

Arrangement Sjøhuset på Utsira

Åpning av utstilling i sjøhuset til Mikal L. Klovning

Velkommen til åpning av utstillingen «Sildefisket 1870-1950» i Mikal Klovnings sjøhus, Sørevågen, Utsira.

Dato: Lørdag 4. september 2021

Tidspunkt: Kl. 12-15

Sted: Utsiravegen 29

Pris: Gratis

Sjøhuset ble oppført i 1870 av Mikal L. Klovnings farfar, Svend Mikal Larsen Klovning og var basen for Klovnings fiskerivirksomhet. Driften var først og fremst knyttet til sildefisket, men også annet fiske, som sei, makrell og hummer.

Sjøhuset og redskapen som fremdeles er lagret her, viser hvordan fisket foregikk i perioden 1870-1950, med utstyr, redskap og båter til de ulike fiskesesongene. Gjennom tekster og fotografier forteller vi om overgangen fra landnot til snurpenot og fiskerier i perioden 1870-1950.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss