9a259e27-2086-4bd8-b6cb-c741d37a362c

Arrangement Karmsund folkemuseum

Film på museet | veve vadmel, slå saman

Vev vadmel

Dato: Lørdag 11. september kl. 13.00

Tidspunkt: kl. 13.00

Sted: Skåregaten 142 Haugesund

Pris: 50/70 barn gratis

I denne filmen fra 1970 får vi innblikk i vadmelproduksjonen, fra oppsett av vev til veving av vadmel. Vadmel var vanlig brukt til klær av alle slag og til sengeklær, til å bekle veggene med ved spesielle anledninger, til sekker, seil, tettemateriale i båter, telt og så videre. 

Foto: Veve vadmel, slå til saman 

(Filmlink https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifilm_796273_20151106) 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss