MHB-F.001969_R
kULTURPUNKT 1
Kulturpunkt 3pg
Kulturpunkt4

Aktuelt Haugalandmuseet

KulturPunkt

Haugalandmuseet lanserer KulturPunkt – en app og nettsted som formidler museets fantastiske samlinger og regionens historiske steder! Nå kan du kombinere fysiske og digitale besøk ved alle våre avdelinger. Vi tar deg også med på historiske vandringer i nærmiljøet, med muligheter for å utforske fotografi, gjenstander, kunstverk og lydopptak fra museets samlinger.

Dato: 9. desember 2020

Haugalandmuseet – der folk bur!

Hav, skip og sild er vår kulturarv. Regionen har små og store kystsamfunn, inne i fjordene, langs skipsleia og på øyer i havgapet. Havet er omskiftelig, og har krevd og gitt rom for endring og omstilling. Havet har til alle tider prega livsgrunnlaget og mentaliteten på Haugalandet.

Med Kulturpunkt blir den maritime historien tilgjengelig for alle – der folk bur!

Vi formidler og forteller om regionens maritime historie. Om naust som ga tak til færing og fiskeredskap, boligene som husa ganekoner og skipsredervillaen som ble et symbol på makt og kapital.

Regionmuseets samlinger på Digitalt Museum utgjør nesten 35 000 objekter: gjenstander, fotografier, arkiv, kunstverk og lydopptak. Samlingene er kilder til regionens felles historie. Med Kulturpunkt formidler vi samlingene og kildene på en ny måte. Når du står på stedet får du automatisk opp nærmeste Kulturpunkt, og kan se hvordan det så ut rundt deg da da besteforeldrene eller oldeforeldrene dine levde. Vi presenterer hus og steder fra ulike vinkler, med fotografen som foreviget sjøhusene for 100 år siden, maleren som tolket stemningen og tingene som menneskene brukte.

Ved hjelp av kartet i appen kan du finne nye Kulturpunkter – på søndagsturen og hverdagsturen. Vi starter med en historisk vandring langs Smedasundet – fra Kronå i nord til Knut Knutsen OAS gate i sør – en fortelling om byens kaier og sjøfarten i svunne tider:

For mer informasjon om KulturPunkt, ta kontakt med Grethe Paulsen Vie, leder samlingsforvaltning i Haugalandmuseet, e-post: gpv@haugalandmuseet.no, mobil 48 15 25 09

 

Lenker:
https://kulturpunkt.org/museum/107
https://kulturpunkt.org/museum/107/group/745
https://kulturpunkt.org/museum/107/group/745/theme/2063?type=map