SONY DSC

Aktuelt Haugesund billedgalleri

Ledig 100 % vikariat som formidler!

Ledig 100 % vikariatstilling som formidler!

Dato: Søknadsfrist 5. september 2021

Haugalandmuseet AS er konsolidert kunst- og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Museet skal forvalte, formidle, forske og dokumentere fellesskapets hukommelse.

Det er nå ledig 100% vikarstilling på Haugesund billedgalleri fra 1. november 2021 til 1. januar 2023 som formidler

Les utlysningen her