Flysleppet på Vaulsen

Arrangement Arquebus krigshistorisk museum

Museumsstafett | Flyslepp i Etnefjella

Bli kjent med vår lokale krigshistorie!

Dato: Torsdag 24. mars kl. 19:00

Sted: Gardsvikvegen 20 5563 Førresfjorden

Pris: Kr. 100,- pr. person (billett kjøpes på Ticketco eller i døren)

Vaula – sleppet.

Hvordan jobbet Milorg med å organisere flyslepp i nærområdet?

På Museumsstafetten på Arquebus krigshistorisk museum får du denne kvelden høre historien om hvordan flysleppet på Vaula-vidden ble en del av krigshistorien til Haugalandet.

Maryon Østhus fra Haugalandmuseet forteller om det en har funnet ut etter å ha ha dukket ned i dokumenter og sett på fotografier fra hendelsen.

Tid til tur i utstillingene og  kaffedrøs er satt av.

Billett kan du kjøpe her

 

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss