Haraldstøtta, 1912 av Ole Frøvig

Utstilling Haugesund billedgalleri

Utstilling | Ole Frøvig – kulturhistoriske landskap og interiør

Kan Ole Frøvigs bilder inspirere til en bærekraftig livsstil?

Dato: 20. mai 2022 - 14. mai 2023

Åpningstider: Åpningstider: Tirsdag - Lørdag 12-15 og Søndag 12-17
(mandag stengt)

Sted: Haugesund Billedgalleri, Erling Skjalgssonsgt. 4, 5523 Haugesund

Pris: Voksen 70,- Honnør 50,-, Barn under 16 år gratis inngang (medlemmer i Haugesund kunstforening og Haugalandmuseets venner - gratis inngang ved framvisning av medlemskort)

Ole Frøvig – kulturhistoriske landskap og interiør

Ole Laurentius Frøvig ble født i Haugesund i 1877. Faren var gjørtler* og hørte dermed til småborgerskapet i byen.

Hjemmet var preget av dyp religiøsitet, men også vennlighet og klokskap, ifølge forfatteren Geirmund Ihle. Frøvig vokste opp med en eldre bror og to eldre søstre.

Interessen for tegning og maling var sterk allerede i ung alder. Etter kunstnerisk utdannelse i både Oslo og København vendte han tilbake til Haugesund. Her begynte han sitt livslange prosjekt med å skildre byen gjennom bilder. Han hadde et sterkt ønske om å fortelle fra stedet hvor han levde. Frøvig fortalte om menneskene, om hverdagen, om interiører, miljøer og landskap på Haugalandet.

I 1904 debuterte han på Høstutstillingen med bildet Bordbønn. Dette bildet regnes som et av de viktigste arbeidene hans. De fleste av måltidsbildene til Ole Frøvig er malt tidlig på 1900-tallet. I disse bildene forenes Frøvigs særpregede evner som interiørmaler med hans dype kristentro. Arbeidene er også verdifulle kulturhistoriske vitnesbyrd om vår nære fortid.

Maleriet Bordbønn skildrer en mor og hennes to barn, sønn og datter, i stille andektighet rundt et dekket bord. De har ennå ikke startet på sitt enkle måltid. Maten står fremdeles urørt. Hendene ligger foldet i fanget, i takk og bønn før måltidet. På bordet står et stort grøtfat -kanskje vassgraut eller havregrøt? Den ene grøtskålen er sprukket i kanten. Det står fire stoler rundt bordet, men bare tre personer er i bildet. Hvor er den fjerde personen? Og hvem er det? Rommet er sparsomt møblert. På veggen henger en rosemalt klokke og et skap med forheng. Møblene er malingsslitte, og veggene er uten tapet. Hva forteller det om de som bor i huset?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 17 mål og 169 delmål skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Bærekraftmål nr. 12 heter: Ansvarlig forbruk og produksjon
I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt av oss endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Ole Frøvig sine spartansk innrede rom og enkle måltid er en påminnelse om vår nære fortid, og hvor kort tid vi har hatt materiell overflod i vår del av verden. Går det an å være lykkelig med færre gjenstander? Hvorfor ofte kan vi pusse opp?

Dokken museum har mange fine historiske interiør inspirert av Frøvigs kunst. Ta turen dit i sommer og tre inn i Ole Frøvigs malerier!

Les mer om Dokken museum her

* Gjørtleren var håndverker og formet og framstilte mindre prydgjenstander og finere redskaper i bla. messing og bronse.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss