Image

Aktuelt Haugalandmuseet

H.M. Kongens fortjenestemedalje tildelt Sven Frithjof Valand-Lie

40 år i frivillighetens tjeneste!

Dato: 24.08.2022

Pressemelding Haugesund 24.08.2022

Kongens fortjenestemedalje tildelt Sven Frithjof Valand-Lie

H.M. Kongen har tildelt Sven Frithjof Valand-Lie fortjenestemedaljen for hans frivillige arbeide med Arquebus krigshistoriske museum. I over førti år har han ledet det frivillige arbeidet med å bygge opp Arquebus til det imponerende forsvarsmuseet det er i dag. Det helt spesielle med Sven Frithjof Valand-Lies innsats er hans lange frivillige innsats, og at han arbeider like utrettelig og like engasjert til beste for Arquebus krigshistoriske museum i dag.

Det er mange museum som har begynt slik, i det små, med ivrige entusiaster som har lagt ned utallige, frivillige timer. Slikt arbeid er heder verdig i seg selv. Kongens fortjenestemedalje er tildelt Sven Frithjof Valand-Lie fordi hans innsats likevel er utenom det vanlige. Dugnadstimene er utallige, likesom hans kontinuerlige oppfølging av museet på kveldstid og i helger. Han har engasjert hele familien, både hans egen kjernefamilie, men også storfamilien har deltatt i tiår på mange arbeidsfelt.

Sven Frithjof Valand-Lie er ustoppelig når det gjelder museets beste. Han bruker sine rike evner på mange plan i arbeidet for Arquebus krigshistoriske museum. Hans strategiske evne har ført til at museet har blitt lagt merke til og er anerkjent, og han har brukt sitt store nettverk i inn- og utland systematisk for å bygge opp museet.

Arquebus krigshistoriske museum gikk inn i et tettere samarbeid med Haugalandmuseet i 2004, og ble en del av det konsoliderte og omorganiserte Haugalandmuseet AS i 2019. Samarbeidet er godt, og det er spesielt, for det er mange nok eksempler på hvor vanskelig det er å overlate ansvaret for det man har bygget opp til andre. Sven Frithjof Valand-Lie er nå aktivt med i venneforeningen, og er en kapasitet med sine store kunnskaper om samlingene og militære og lokale forhold.

Ekstra hyggelig er det at fortjenestemedaljen tildeles i Frivillighetens år 2022. Sven Frithjof Valand-Lie er invitert til slottet senere i høst for å takke H. M. Kongen for medaljen.

Foto: Fra venstre: ordfører i Tysvær kommune Sigmund Lier, Sven Frithjof Valand-Lie, ordfører i Karmøy kommune Jarle Nilsen. Foto: Haugalandmuseet

For mer informasjon:
Kontakt direktør Mads Ramstad: mr@haugalandmuseet.no , tlf. 971 75 401

 

Haugesund, 24. August 2022

Mads Ramstad
Direktør