Nils Sund bokhandel_red

Arrangement Karmsund folkemuseum

Søndagsforedrag | Fotografi som kjelde til restaurering av eldre bygningar

Velkommen til søndagsforedrag! Vi setter fokus på klima og berekraftig bygningsvern og spør om me kan læra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon?

Dato: Søndag 22. januar kl. 13:00

Sted: Skåregt. 142

Pris: Voksen kr. 70,-, Honnør kr. 50,-, barn gratis (under 16 år) og medlemmer i Haugalandmuseets venner

Søndag 22. januar
Kl. 13.00
Fotografi som kjelde til restaurering av eldre bygningar
Ved konservator Grethe Paulsen Vie, Haugalandmuseet
Museets fotosamlingar rommar mange fotografi av bygningar frå by og bygd på Haugalandet. Både byar, tettstader og landlege bygningsmiljø har vorte hyppig foreviga sidan fotografiet kom i bruk. Gamle foto er ofte undervurdert som kjelde til opplysningar når eldre bygningar skal restaurerast. Mange av bygningane er søkbare på nettet, på Digitalt museum. I foredraget vil du få eit innblikk i kva bygningsarkiv som finst på museet og døme på korleis fotografia kan brukast som kjelde.
Inngang kr. 70/50.

Finn veien

Se hva som
skjer hos oss