Museumsstafetten

Museumsstafetten tilbyr månedlige kulturopplevelser med omvisning, kåseri og kaffe, m.m. Hver måned går "stafettpinnen" videre fra ett utstillingssted til et annet, med skreddersydde program. Velkommen til Haugalandmuseet!

Fra museum til museum

Siste torsdagen hver måned arrangerer vi museumsstafett i Haugalandmuseet. Dette innebærer at de syv museene som sammen utgjør regionmuseet  etter tur inviterer publikum til et spesiallaget aftenprogram. Stafetten gir deg en unik mulighet til å oppleve mangfoldet i Haugalandmuseet.

Tidspunkt: kl. 19.00 – 21.00
Sted: Varierer, se under
Pris: kr. 100,- per gang

Museumsstafetten våren 2022

Torsdag 17.februar Karmsund folkemuseum

«En Fugl Fønix opp av asken»

Dampskipskaien i Haugesund, vandring langs Smedasundet.

v/ Grethe Paulsen Vie

Oppmøte Karmsund folkemuseum

 Torsdag 24.mars Arquebus krigshistorisk museum

Flysleppet på Vaula

v/ Maryon Østhus

 Torsdag 28.april  Vindafjordmuseet

NY UTSTILLING

Natostasjonen på Lysenuten

v/Monica Haugan

Torsdag 2. juni  Tysvær historielag

Mordaren i Longedalen,.

Kven var han og kva skjedde?

v/Hartvig Waage

Vandring med oppmøte i Dragavika

 

Foto (øverst): Museumsvenner i Haugesund rådhus under Museumsforbudet sitt årsmøte 2019.